Visie

BRUT is een ontwerpbureau gespecialiseerd in het verbeteren van onze alledaagse leefomgeving, met expertise op het vlak van stedenbouw, architectuur en publieke ruimte.

Wij combineren architectuur en stedenbouw als twee aparte disciplines die elkaar versterken en voelen ons het best thuis in projecten waarin beide overlappen. Er wordt maximaal gezocht naar de meerwaarde van elke bouwopgave voor de stad en z’n inwoners. Omgekeerd stimuleert elk masterplan op grote schaal creatieve en haalbare uitvoeringsprojecten.

Wij maken projecten voor mensen. Het optimaliseren van levens- en gebruikskwaliteit staan centraal. Participatie en co-creatie zijn daarom een essentieel onderdeel van onze aanpak. Een transparant stappenplan laat een veelheid aan stakeholders toe het proces te volgen, voeden en sturen. In een onderhandelende ontwerpdialoog geven we de noden van al de partijen rond de tafel een plaats.

Wij hechten veel belang aan een goed proces met creatief ontwerpend onderzoek aan de hand van scenario’s als motor, een no-nonsense aanpak om tot resultaten op het terrein te komen. Eerst tasten we op een divergente manier alle mogelijkheden van een opgave af. Vervolgens zoeken we naar stapsgewijze convergentie door integrale evaluatie van de scenario’s. Zo komen we tot ambitieuze, haalbare en gedragen oplossingen op maat.

Elke opgave wordt integraal bekeken. Wij zijn het gewoon om interdisciplinair te werken en gaan juist op zoek naar synergie tussen expertises en deelopgaves. Densiteit, vermenging en meervoudig ruimtegebruik zijn geen doelstellingen op zich, maar middelen om een gedeelde visie en ambitie te realiseren. Het gemeenschappelijke streefdoel overstijgt de deelopgaves.

We zien elk project als een kans om de wereld een stukje mooier te maken. Met ruimte voor gemeenschap als overgang tussen individu en maatschappij. Met ruimte voor duurzame en circulaire uitgangspunten als voorwaarde voor kwalitatieve ontwikkeling. Met ruimte die welzijn en gezondheid stimuleert. Met geactiveerde open ruimte, ook op het vlak van klimaatadaptatie en natuurontwikkeling. Met ruimte voor generositeit die een flexibel en creatief gebruik toelaat.

Wij willen niet enkel mooie plannen maken, maar ze ook realiseren en onze ambities in de praktijk omzetten.

Team

Wij zijn een klein maar bedrijvig bureau gelegen in de levendige Dansaertwijk in het centrum van Brussel. Ons multidisciplinair team bestaat uit gebalanceerde groep mensen met diverse achtergronden en ervaringen in architectuur en stadsontwerp. Met onze flexibele projectmanagementstijl, met kleinere en grotere teams, trachten we te zorgen voor een goed evenwicht tussen een persoonlijke en efficiënte werkrelatie met klanten en partners.

We streven naar een collaboratieve aanpak van ons werk en de kantoorcultuur, niet alleen in onze projecten, maar ook in de vorm van dagelijkse lunches op kantoor door en voor het team, regelmatige projectbezoeken, sociale bijeenkomsten en een jaarlijkse kantoortrip naar het buitenland.

Contact

Voor algemene vragen kan u terecht op het onderstaande emailadres of telefoonnummer. Voor vragen over specifieke expertises of projecten kan u bij de individuele teamleden bekijken wie de beste contactpersoon is. Geïnteresseerd om een deel van het team te worden? Wij staan altijd open voor het leren kennen van creatieve en gemotiveerde sollicitanten. Stuur zeker je CV en portfolio naar info@brut-web.be. Jammer genoeg is het onmogelijk voor ons om op alle sollicitaties die we ontvangen individueel te antwoorden, maar we nemen zeker contact op als we kansen zien voor een mogelijke samenwerking.

Adres:

Antoine Dansaertstraat 92 1000 Brussel

Email:

info@brut-web.be

Telefoon:

+32 (0)2 450 99 00

BTW nummer

BE 0899.144.864

Find us here:

Orde van Architecten – Raad Vlaams-Brabant – Reglement van beroepsplichten