Aline startte in 2015 aan haar opleiding Burgerlijk ingenieur-architect aan de UGent. Doorheen de jaren groeide haar interesse voor duurzaam stadsontwerp, waar ze zich verder in verdiepte in de afstudeerrichting ‘Stadsontwerp en Architectuur’.

In haar masterthesis onderzocht ze wat de gevolgen zijn van de klimaatopwarming voor de stedelijke context van Brussel en hoe ruimtelijke projecten ingezet kunnen worden om klimaatadaptatie te realiseren in de stad. Ze focuste sterk op de rol die water hierin speelt en hoe dit verweven kan worden met de sociale dynamieken in de stad. De Abattoir site in Anderlecht vormde de case-study, waar ze de specifieke randvoorwaarden meer in detail behandelde en een beeld schetste van wat er mogelijk zou zijn in de toekomst op vlak van groenruimte.

In september 2021 studeerde Aline af en in januari 2022 begon ze haar architectuurstage bij BRUT.  

Contact