In 2014 startte Lore de opleiding ingenieur-architect aan de KU Leuven. Hier kwam ze voor het eerst in aanraking met architectuur in al haar dimensies. Tijdens haar masters en een zomerstage bij plusoffice ontwikkelde ze een interesse voor stedenbouw.

Haar masterthesis kaderde in de studio ‘ruimtelijk rendement’. In dit kritische en theoretische kader richtte ze zich op het ontwerpend onderzoek van duurzame kernversterking, met de kern van Tervuren als case study. Haar insteek was het verweven van bovenlokale groenstructuren en de kleinschalige stadsrand om zo een veerkrachtige plek te creëren voor de gemeenschap met hoogwaardige open ruimte. Zo ontwikkelde ze een overkoepelende visie op verschillende schalen, een duaal systeem dat functioneert met kleinschalige en collectieve initiatieven voor groenbeheer in combinatie met chirurgische ingrepen in het bestaande woonweefsel.

In juli 2019 studeerde Lore af en in oktober startte ze haar architectuurstage bij BRUT.

Contact