Julita begon haar studie architectuur in 2014 aan de ‘University of Kent’ in het Verenigd Koninkrijk. Haar interesse in de sociale impact van ontwerpen op grotere schaal bracht haar ertoe om in 2019 een master te behalen in ‘Urban Design and Urban Architecture’ aan de ‘Aalborg University’ in Denemarken. Via een stage bij een bureau voor landschap en stedenbouw in Rotterdam kreeg ze meer inzicht in landschapsarchitectuur en duurzame stedelijke ontwikkeling. Haar scriptie richtte zich op het integreren van watermanagementstrategieën in het ontwerp van de openbare ruimte voor klimaatadaptatie en revitalisering van steden.

In 2021 studeerde Julita af met een ‘International Master of Architecture’ aan de KU Leuven. Haar thesis onderzocht concepten van sociale rechtvaardigheid en inclusieve praktijken voor het aanbieden van betaalbare huisvesting, via incrementele mobiliteit van sociaal-ruimtelijke interventies.

Julita heeft altijd een bijzondere interesse en passie gehad voor ecologische en sociale duurzaamheid in stedelijke ontwikkeling. In november 2021 begon ze bij BRUT om haar carrière als architect en stedenbouwkundige voort te zetten. Momenteel werkt ze aan het grootschalig raamcontract in Mol, waarbij ze de transformatie van het stationsgebied en de groene boulevard onderzoekt. Ook is ze betrokken bij meerdere masterplannen, zoals die voor de sociale woonwijken De Standaard en Lillo.

Contact