grid icon

Masterplan voor het bouwblok rond de Kasteelloop, Turnhout, BE

Drie partners, de private ontwikkelaar, de sociale huisvestingsmaatschappij en het OCMW, willen gezamenlijk dit binnenbouwblok aan de rand van het centrum ontwikkelen. Het masterplan moet het programma van eisen van de verschillende partners op elkaar afstemmen tot een kwalitatief geheel.

Het gezicht van de nieuwe ontwikkeling wordt gevormd door een nieuw buurtpark, centraal in het bouwblok, dat doorkruist wordt door de Kasteelloop. Dit park vormt het eindpunt van een groene vinger die vanaf het stadspark naar het centrum trekt. Anderzijds is het park van belang voor de woonkwaliteit van de nieuwe ontwikkeling en van de omliggende arbeiderswijk met een tekort aan open en groene ruimte.

De rand van het park wordt gevormd door de nieuwe volumes. Zoveel mogelijk woningen profiteren van het groene uitzicht. De volumes worden rondom collectieve binnengebieden geplooid die de relatie leggen tussen de bestaande woningen in de rand van het bouwblok en de nieuwe. In deze binnengebieden worden een aantal collectieve functies voorzien, zoals het parkeren voor bezoekers en collectieve tuinen. Op deze manier kan de parkkant maximaal gevrijwaard blijven van autoverkeer en andere functionele elementen. Door met halfondergrondse garages te werken zorgen we voor voldoende privacy op de gelijkvloerse verdiepingen.

Het programma bestaat uit ongeveer 150 private woongelegenheden met een mengeling van grondgebonden woningen en meergezinswoningen, 50 assistentiewoningen voor het OCMW waarvan minstens 20 rolstoel aangepast, een dienstencentrum van 600m² en nog eens een 50-tal sociale wooneenheden.

Projectgegevens

Opdracht

Opmaak van een masterplan en beeldkwaliteitsplan architectuur en publieke ruimte voor een nieuwe gemengde woonwijk rondom een publiek park

Samenwerking

Land (landschapsarchitect)

Locatie

Turnhout, BE

Schaal

4,5 ha projectgebied

Opdrachtgever

OCMW Turnhout, De Ark, BVBA Kastelenloop

Status

Afgerond, 2013