grid icon

Streefbeeldstudie en ontwerp herinrichting publieke ruimte voor de dorpskern van Schepdaal, BE

Onder het motto ‘vergroenen, verblijven en verbinden’, werd onze visie op de toekomst van de dorpskern uitgewerkt in nauwe samenwerking met de bewoners, ter voorbereiding van de heraanleg van de hoofdstraten en centrale pleinen van de dorpskern.

We zochten naar ruimte voor groen, zodat de dorpskern een schakel kon worden tussen het dorp en het omgevende landschap. De ligging van Schepdaal in het mooie Pajottenland is immers één van de grote kwaliteiten is van het dorp. De vergroening van de open ruimte zorgt voor een typisch dorpse sfeer, maar maakt ook ruimte voor recreatie en activeert de dorpskern op het vlak van klimaatadaptatie en biodiversiteit. Het Kerkplein was bijvoorbeeld zo’n plek waar de ontmoeting tussen dorp en landschap letterlijk in scene werd gezet met een nieuwe trappenpartij met panoramisch zicht. Daarnaast zorgt deze verweving voor een vlottere verbinding tussen de dorpskern en het omliggende groen.

Publieke ruimte is de ruimte bij uitstek die voor verbinding zorgt in het dorp. Verbinding tussen plekken en activiteiten, maar ook verbinding tussen mensen. We trachtten ruimte voor ontmoeting te creëren, met de heraangelegde markt centraal in dit weefsel. We zoeken een evenwicht tussen intieme plekken die uitnodigen tot een rustpauze en kleine ontmoetingen en flexibele open ruimtes die een veelheid aan activiteiten en evenementen toelaten.

Die verbinding vertaalt zich ook in verplaatsing. Op het vlak van mobiliteit zoeken we naar een nieuw evenwicht tussen verschillende modi. Waar vandaag de auto-infrastructuur allesoverheersend is, zal morgen het verblijven, wandelen en fietsen prioriteit krijgen in het dorpscentrum. Met kwalitatieve en vooral veilige infrastructuur. Hiervoor werkten we bijvoorbeeld intensief samen met de kinderen en directie van de lokale basisschool. Anderzijds moet ook gemotoriseerd verkeer nog een gepaste plek krijgen in de kern. Hiervoor werkten we dan weer samen met de lokale middenstand om tot een oplossing te komen die breed gedragen werd.

Projectgegevens

Opdracht

Opmaak van een streefbeeldstudie en ontwerp van de herinrichting van de publieke ruimte voor de dorpskern van Schepdaal

Samenwerking

LAND (landschapsarchitect), MINT (mobiliteitsdeskundige)

Locatie

Schepdaal, Dilbeek, BE

Schaal

Dorpskern

Opdrachtgever

Gemeente Dilbeek

Status

Afgerond, 2021