grid icon

Ontwerp en uitvoering van de publieke ruimte in het binnengebied Schaliken, Herentals, BE

De heraanleg van het binnengebied Schaliken is een voorbeeldproject op het vlak van verschillende uitdagingen van de 21ste eeuw. Er wordt ingezet op ontharding en strategische verbindingen voor zacht verkeer. Er wordt ruimte gemaakt voor een duurzame waterhuishouding, een kindvriendelijke inrichting en een kwalitatieve invulling van tijdelijke ruimtes. Tegelijkertijd wordt de geschiedenis van de plek op een hedendaagse manier opnieuw op de voorgrond gebracht.

Een aantal korte termijn ontwikkelingen stonden op til voor dit strategisch gelegen binnengebied. Het historische Stadspark moest worden opgefrist, een nieuw skatepark ingepast, de wandelas van ‘t Loopke verbeterd en een publieke parking tijdelijk heraangelegd. Dit vroeg een geïntegreerd ontwerp waarin korte en lange termijn op elkaar worden afgestemd.

De sfeer van het historische Stadspark wordt uitgebreid naar de rest van het bouwblok tot aan de Grote Markt. Het centrale element van het toekomstige binnenbouwblok moet de groene open ruimte worden. We zetten in op het behoud van bestaande groenelementen en ontharding waar mogelijk.

‘t Loopke willen we van een benauwd, kronkelend padje opgesloten tussen achterkanten, laten uitgroeien tot een sterk netwerk van paden voor wandelaars en fietsers, met nadruk op een strategische, snelle en kwalitatieve verbinding tussen de Markt en het station. Deze druk gebruikte verbinding zorgt voor levendigheid en sociale controle in het voormalige geïsoleerde binnengebied.

De vele muren die vroeger het onveiligheidsgevoel in de hand werkten, worden onderbroken, verlaagd en geactiveerd. Het zijn getuigen van de geschiedenis die een nieuwe rol in de toekomst krijgen toebedeeld, bijvoorbeeld door er zitelementen aan te koppelen. Waar de muren vroeger als scheidingselement werden ingezet, zorgen ze nu voor verbinding, begeleiding en coherentie.

Het stadspark wordt opgefrist en geopend naar de Belgiëlaan, met een nieuwe inkompartij en een skatepark. De vroegere smalle toegang van ’t Loopke wordt verbreed tot een ruime gecombineerde inkompartij voor het wandelpad en het stadspark. Ook de tweede toegang tot het stadspark wordt verbreed door delen van het historische hekwerk weg te nemen.

De betonnen vijver van het stadspark wordt opgebroken en vervangen door een natuurlijkere aanleg met een aantal zittrappen erlangs. Wadi’s worden geïntegreerd in de publieke ruimte, verwijzend naar de oorspronkelijke beek ‘t Loopke die doorheen het binnengebied liep. De waterelementen zorgen ervoor dat zoveel mogelijk van het hemelwater op een natuurlijke wijze en ter plaatse kan verzameld worden en infiltreren.

Voor het parkeren in het binnengebied op korte termijn, voorzien we een tijdelijke compacte bovengrondse oplossing, bereikbaar vanaf de Belgiëlaan en niet meer vanaf de Grote Markt, waardoor dit verkeer uit het centrum geweerd wordt. Er komt zo ook plaats vrij voor de inrichting van een tijdelijke groene ontmoetingsruimte. Voor de aanleg van de tijdelijke delen werken we zoveel mogelijk met recuperatiematerialen. In dit tijdelijke gedeelte en in het vernieuwde stadspark voegen we uiteenlopende spelaanleiding toe die kinderen uitnodigen om ten volle van het vernieuwde binnengebied te genieten.

Projectgegevens

Opdracht

Ontwerp en uitvoering van de publieke ruimte in het binnengebied Schaliken

Samenwerking

LAMA (landschapsarchitect), Talboom (ingenieur infrastructuurwerken)

Locatie

Stad Herentals, BE

Schaal

1,4 ha projectgebied

Opdrachtgever

Stad Herentals

Aannemer

Hegrola

Status

Opgeleverd, 2019

Fotografie

Steven Neyrinck

Awards

Publieksprijs Publieke Ruimte 2020 (Infopunt Publieke Ruimte)