grid icon

Scheldezicht: Woon- en kantoortoren, Antwerpen, BE

Met Scheldezicht willen we hoogbouw herdefiniëren als een gestapelde sociale gemeenschap. Ontmoeting tussen de bewoners wordt gestimuleerd door collectieve ruimtes in te richten en circulatieruimtes als ruime ontmoetingsplekken te ontwerpen. De kenmerkende gevel van Scheldezicht voegt een herkenningspunt toe langs de Kaaien en laat buren toe om verticale mini-gemeenschappen te vormen die de anonimiteit van wonen in hoogbouw wegneemt.

Gestapelde woonprojecten hebben dikwijls te kampen met een gebrek aan sociaal contact. Veel mensen wonen dicht bij elkaar maar toch is er weinig sprake van echte ontmoeting. Wij willen met ons project deze schijnbare paradox uitdagen en sociale interacties stimuleren zonder in te boeten aan privacy. De architectuur vertrekt van het idee dat het gebouw vanbuiten toont wat het binnen doet. De sociale kwaliteiten in het ontwerp bepalen mee het design van de toren en maken van Scheldezicht een duurzaam project, gericht op collectiviteit en gemeenschap.

“Verticaal wonen in woontorens is overal ter wereld een sociale uitdaging. Dit project gaat deze uitdaging aan door een veelheid aan collectieve ruimtes te creëren en ontmoeting te stimuleren binnen de verticale mini-gemeenschappen in de gevel. Deze ingrepen zien we als instrumenten die de buren in staat stellen om nauwer contact te hebben en tot een boeiend gemeenschapsgevoel te komen” zegt Lone Wiggers van C.F. Møller Architects.

Scheldezicht bevat een grote variatie aan woontypologieën waardoor er heel verschillende bewoners aangetrokken worden, van kleine appartementen voor jongeren, lofts voor jonge tweeverdieners, grote familiewoningen, aangepaste appartementen voor ouderen, tot innovatieve duplexflats. Deze woningen groeperen we tot verticale mini-gemeenschappen. Naast appartementen omvat het gebouw ook winkels, kantoorruimtes en gemeenschappelijke ruimtes. Binnen het project zijn volgende collectieve ruimtes voorzien: een fietsherstelruimte, een collectieve wasruimte, een dubbelhoge gemeenschapsruimte sluit aan op een daklandschap op de vierde verdieping dat door alle bewoners wordt gedeeld.

Een sluier opgebouwd uit een vlakkenpatroon wordt rond de gevels van de slanke toren gedrapeerd. Deze lichte structuur toont tegelijk ook de verdeling en de groepering van de verschillende woontypologieën. Binnen elk vlak van de sluier worden woningen gegroepeerd in een collectieve entiteit die aansluit op de private terrassen. De balkons verspringen ten opzichte van elkaar wat buren met mekaar in contact brengt en toch voldoende privacy toelaat. De buitenruimtes voegen woonkwaliteit toe aan de woningen in de vorm van terrassen, wintertuinen en een collectief dakterras. Ze bepalen mee het uitzicht van Scheldezicht en maken de connectie van de grote stadsschaal tot de menselijke schaal.

“Het ontwerp van ons project is gebaseerd op het stapelen van klassieke stadswoningen zoals we die vinden in de nabijgelegen Zuidwijk. De woningen worden op een leesbare manier gestapeld, integreren zich zo naadloos in de omgeving en krijgen tegelijk een grote woonkwaliteit mee voor de bewoners” volgens Gunther Slagmeulder van BRUT.

Projectgegevens

Opdracht

Ontwerp en uitvoering van een residentiële hoogbouw aangevuld met kantoren, commerciële ruimtes en gemeenschapsruimtes

Samenwerking

C.F. Møller Architects (senior architect), ABT (projectondersteuning), Establis (ingenieur stabiliteit), CES (ingenieur technieken), Venac (akoestiek), Daidalos (wind), BBS (landschap)

Locatie

Antwerpen, BE

Schaal

15.000 m² vloeroppervlakte

Opdrachtgever

Triple Living

Aannemer

Interbuild

Status

Opgeleverd, 2020

Fotografie

Steven Neyrinck, Cafeine, Bee-Fly

Awards

Internationale ontwerpwedstrijd in samenwerking met de Antwerpse Bouwmeester