grid icon

Masterplan voor de Technologiecampus in Gent, BE

Uniek aan deze campus is de combinatie van de ligging in de stadskern van Gent en de aanwezige open ruimte en ontwikkelingspotenties. Dit plan combineert het onderzoek naar de potenties voor verdichting van de campus met de ambitie om tegelijkertijd het aandeel open ruimte en de samenhang ervan te vergroten. Het project werd opgemaakt in opdracht van de twee onderwijsinstellingen die de campus delen, KU Leuven en Odisee en in nauw overleg met de Gentse stadsdiensten en Stadsbouwmeester.

Qua programma zijn er noden op korte, middellange en lange termijn. Deze worden in detail onderzocht en gecombineerd in een gefaseerd ontwikkelingsplan dat ervoor zorgt dat elk nieuw project een stap in de goede richting, ter uitvoering van de totaalvisie, is. De maximale bouwenveloppes van de toekomstige gebouwen en de ruimtelijke randvoorwaarden voor de invulling ervan worden onderzocht. De nieuwe gebouwen worden zo ingepland dat ze de samenhang en de uitstraling van de campus versterken. De campus krijgt bijvoorbeeld een duidelijkere smoel aan verschillende kanten, met uitnodigende groene entrees die de campus verbinden met de omgeving.

De campus ligt strategisch tussen twee van de Groenklimaatassen van de stad. Dit zijn lineaire dragers van groenblauwe ambities en routes voor zacht verkeer die de binnenstad met z’n hinterland verbinden. Met het plan trachten we de open ruimte van de campus te maximaliseren, meer samenhangend te maken en aan te sluiten op het netwerk van groene ruimte in de omgeving. Zo helpt de campus mee om de ambities van de Groenklimaatassen te realiseren. De wateropvang van de bestaande en nieuwe gebouwen wordt in de open ruimte opgelost en er wordt rekening gehouden met het opnieuw openleggen van het gedempte Waldamkanaal aan de zuidkant van de campus.

De site ligt ook op een kruispunt van fietsroutes en dit wordt aangegrepen om de fietsbereikbaarheid van de campus te optimaliseren en zo een verduurzaming van de modal split te bekomen. Veilige, comfortabele fiets- en wandelroutes worden over het terrein getrokken en leiden naar strategisch geplaatste fietsenstallingen. Een nieuwe toegang tot de campus vanaf het Griendeplein zorgt voor een sterkere binding met dit knooppunt voor openbaar vervoer. Het bovengronds parkeren wordt geschrapt om ruimte te maken voor groen en de ondergrondse parkings worden vanuit de randen bereikbaar gemaakt om de rest van de campus autovrij te houden.

Projectgegevens

Opdracht

Opmaak van een masterplan voor de ontwikkeling van de Technologiecampus

Samenwerking

DELVA (landschapsarchitect), MINT (mobiliteit), DUSS (duurzaamheid, energie)

Locatie

Gent, BE

Schaal

7 ha projectgebied

Opdrachtgever

KU Leuven i.s.m. Odisee Hogeschool

Status

Afwerkingsfase