grid icon

Ontwerpend onderzoek voor de herontwikkeling van de UCO-site, Gent, BE

De UCO-site is het laatste puzzelstuk in een complexe context van nieuwe ontwikkelingen. Het masterplan stemt de verschillende projecten op elkaar af en probeert zo een meerwaarde te creëren, zowel voor de bewoners van de Bloemekenswijk als voor de sociale economiebedrijven die zich op de site zullen vestigen.

Het project werd door de stad Gent ingediend bij het Stadsvernieuwingsfonds en de Vlaamse Regering kende een conceptsubsidie toe. BRUT werd geselecteerd om deze conceptstudie uit te voeren. Het ontwerpproces was er echt één van ‘onderhandelend ontwerpen’. Het eindresultaat kwam tot stand in nauw overleg met vele betrokken actoren. Op basis van de resultaten van deze studie kende de Vlaamse overheid opnieuw een projectsubsidie goed om te helpen bij de implementatie van de resultaten.

De UCO-site is enerzijds de enige resterende mogelijkheid om de dichtbevolkte Bloemekenswijk toegang te geven tot (toekomstig) bereikbaar en kwalitatief openbaar groen. Anderzijds staat de economische invulling van de site, buiten alle discussie. Door zijn ligging, maar vooral ook door de aanwezige en bruikbare gebouwen lijkt de site wel de uitgelezen locatie voor de (her)localisatie van sociale economiebedrijven. De verzoening van deze twee, schijnbaar tegengestelde, toekomstige ambities voor dezelfde site stond centraal in de opdracht. Sociale, ecologische en economische doelstellingen worden verenigd tot een uniek project.

Projectgegevens

Opdracht

Opmaak van een ontwerpend onderzoek en masterplan voor de herontwikkeling een oud industrieterrein tot een nieuwe bedrijvenzone en buurtpark

Samenwerking

Land (landschapsarchitect), Util (ingenieur stabiliteit), Bureau Bouwtechniek (adviseur duurzaamheid)

Locatie

Gent, BE

Schaal

11 ha projectgebied

Opdrachtgever

Stad Gent (met een conceptsubsidie van het Stadsvernieuwingsfonds)

Status

Afgerond, 2012

Awards

Projectsubsidie stadsvernieuwingsfonds Vlaamse overheid