grid icon

Masterplan en beeldkwaliteitsplan voor Kortenberg, BE

Kortenberg, een landelijke gemeente gelegen tussen Brussel en Leuven, kent een hoge ontwikkelingsdruk. Het bestuur en de administratie komt bijgevolg dagelijks in contact met ontwikkelaars die hun projecten proberen te realiseren. Er is echter gebrek aan een duidelijk ruimtelijke visie waarbinnen deze vragen kunnen worden gekaderd. Al te vaak worden ad hoc antwoorden gegeven en misloopt de gemeente de kans om de ontwikkeling te sturen in een richting die de Kortenbergse gemeenschap ten goede zou komen. Daarom werd er besloten om een masterplan en beeldkwaliteitsplan op te maken.

Kortenberg is een zeer groene en open gemeente met nog heel wat historisch waardevolle villa’s en andere gebouwen die mee het karakter van de gemeente bepalen. Daartegenover staat dat de gemeente 3 maal wordt doorsneden door lijninfrastructuur: de spoorlijn Brussel-Leuven, de drukke N2 en de E40 Brussel-Luik. Het masterplan zoekt enerzijds naar een brede ruimtelijke visie die de huidige identiteit van de gemeente kan versterken, anderzijds gaat het ook in op een aantal specifieke plekken aan de hand van concreet ontwerpend onderzoek.

De plannen worden in nauw overleg met de Kortenbergse bevolking opgemaakt. Na de analysefase werd er een discussiewandeling georganiseerd langs de belangrijkste plekken van het masterplan, gekoppeld aan een enquête. Zo kon de analyse verder aangevuld worden met lokale expertise. Na de fase van het ontwerpend onderzoek geeft een tentoonstelling de bewoners de kans om op eigen tempo de voorstellen te bekijken en er op te reageren.

Projectgegevens

Opdracht

Opmaak van een masterplan en beeldkwaliteitsplan voor Kortenberg

Samenwerking

Land (landschapsarchitect)

Locatie

Kortenberg, BE

Schaal

Gemeente

Opdrachtgever

Gemeente Kortenberg

Status

Afgerond, 2014