grid icon

Kleine Zennepark: Ontwerp en uitvoering van een nieuw buurtpark en -promenade, Brussel, BE

Het Kleine Zennepark is een nieuw lineair park dat de bedding van de voormalige Kleine Zenne doorheen de Heyvaertwijk volgt en als twee groene linten de wijk zal doorklieven. Het park brengt natuur en recreatieruimte naar een buurt die daar een grote nood aan heeft.

Het Kleine Zennepark wordt een groene promenade van meer dan één kilometer lang en minstens 12 meter breed, dat de het park aan de Ninoofsepoort verbindt met de slachthuizensite en het Dauwpark. 12 meter is de minimale breedte die nodig is om de natuur- en gebruiksambities met elkaar te verzoenen. De grote uitdaging is om zich een weg te banen door de achterkant die de Kleine Zennebedding geworden is. Die ruimte wordt nu voornamelijk gebruikt als opslagplaats voor de autohandel en heeft een complexe eigendomsstructuur. Het nieuwe park zal gefaseerd worden aangelegd, afhankelijk van de mogelijkheden tot grondaankoop.

Op sommige plaatsen in de bouwblokken is er ruimte om het lineaire park te verbreden tot een grotere gebruiksruimte, ‘urban living rooms’. Hier hebben we de plaats om andere programma-elementen, waar nood aan is in de wijk, zoals speeltuinen, zitplekken, BBQ-tafels, sportelementen, moestuinen en gewoon multifunctionele ruimte, te integreren. De inrichting van deze plekken wordt daarom ook op een doorgedreven participatieve manier uitgewerkt.

De vroegere bedding van de Zenne vormt op vele manieren de basis voor het ontwerp van het park. Niet alleen zal het gebied groen en met water worden ingericht, ook worden er allerlei ‘nature-based solutions’ toegepast, waaronder bodemherstel op natuurlijke basis (fytoremediatie) en duurzame drainagesystemen.

Maar ook het industrieel verleden krijgt een plaats in het park. Verschillende waardevolle relicten, zoals de oude spanten van een drukkerij of het interessante douchgebouw, krijgen een nieuwe plaats en functie in het park. Het finale park zal 17 toegangspoorten kennen, die dus ook voldoende architecturale aandacht moeten krijgen als gezicht van het park naar de omgevende straten.

Projectgegevens

Opdracht

Masterplan, ontwerp en uitvoering van de publieke ruimte van het Kleine Zennepark

Samenwerking

Okra (landschapsarchitecten), ARA (technische ondersteuning), UTIL (stabiliteit), Les Eclairagistes Associés (verlichting), Driekwart Groen (ecologie), HSP (juridisch advies), Abesco (veiligheid), 21 Solutions (participatie)

Locatie

Anderlecht/Molenbeek, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BE

Schaal

Lengte van het park 1,2km

Opdrachtgever

Brussel Leefmilieu

Status

Masterplan opgeleverd 2020, fase 1 aanbesteding, fase 2 bouwaanvraag

Awards

Internationale ontwerpwedstrijd door de Bouwmeester Maitre Architecte