Mol is een snelgroeiende gemeente en er staat heel wat te gebeuren op het vlak van stadsontwikkeling in de volgende jaren. Daarom werd er gezocht naar een team om de verschillende ontwikkelingen op elkaar af te stemmen en te kaderen binnen een gemeenschappelijke toekomstvisie. Het team rond BRUT, met Spatie maakt ruimte als planningsexpert, Atelier Romain als landschapsarchitect en Suunta als mobiliteitsdeskundige, werd hiervoor geselecteerd. We kijken ernaar uit om de volgende jaren deze mooie gemeente en z’n inwoners beter te leren kennen.