Onze voorstellen voor de Don Boscowijk in Halle werden opgenomen in de publicatie ‘Leren van Leefbuurten’ van E. Aerts en J.Mabilde vanuit de Vlaams Bouwmeester. Met het leefbuurtenproject wordt er getracht gemeente te begeleiden die “een kwaliteitssprong willen maken bij de geplande herinrichting van de publieke ruimte in één van hun wijken. Zeven geselecteerde steden en gemeenten worden ondersteund in de transformatie van een woonbuurt tot een échte Leefbuurt. Een Leefbuurt wordt maximaal ingericht vanuit het oogpunt van wandelaars en fietsers, is gezond en aangenaam om in te verblijven, nodigt uit tot ontmoeting en biedt meer ruimte voor ontspanning, groen en water. Aan deze begeleiding wordt een leertraject gekoppeld dat inzichten oplevert voor andere projecten en toekomstig beleid.” BRUT is verantwoordelijk voor de leefbuurt in Halle.