grid icon

Masterplan en uitvoering van een ouderenzorgprogramma, Merksem, Antwerpen, BE

Het masterplan focust we op de integratie van het zorgprogramma in de bestaande wijk om te komen tot een levensloopbestendige buurt. Anderzijds wordt er gewerkt op de kwaliteit van de individuele woningen waarbij de bewoner van de woonzorgkern als een wijkbewoner beschouwd wordt. Door het gevraagde programma op een compacte manier op de site te plaatsen ontstaat een klein bouwblok rond een tuin met zowel bestaande buren als nieuwe bewoners errond. Aan de noordelijke zijde houden we een groot publiek buurtpark open als een scharnier naar de omgevende wijk. De meest publieke functie, het lokaal dienstencentrum met buurtrestaurant, plaatsen we in het midden van dit groene park.

In het bakstenen hoekgebouw van het bouwblok bevinden zich 2 woonzorgcentra van elk 60 woongelegenheden en assistentiewoningen. De woningen hebben zicht op een publieke zijde en op de collectieve binnentuin. De continuïteit van dit gebouw laat een functionele dienstverlening toe. We trachten de schaal van dit gebouw te verkleinen door verschillende toegangen en dus voordeuren en adressen te voorzien. Aan de binnenkant ligt een omsloten en private tuin. Een lager volume in hout met 60 meer geborgen woongelegenheden vindt hierin z’n plaats.

Het buurtpark herstelt een historische verbinding door de wijk. De bestaande bomen bepalen het groene beeld en wordt verder aangevuld met robuuste beplanting. Langs het nieuwe buurtpark komen de gemeenschappelijke functies van het woonzorgcentrum. We versterken deze ontmoetingsplek door een elegant woontorentje los in het park in te planten. Op het gelijkvloers bevindt zich het lokaal dienstencentrum met buurtrestaurant, de assistentiewoningen op de verdiepingen zijn omgeven door park. 

De bewoner wordt centraal gesteld. De bedoeling was om woonruimtes te creëren waarin ze op hun eigen manier kunnen leven, met hun herinneringen en bezittingen. Een woonvorm waarin ze respect krijgen en hun waardigheid behouden. Het verschil tussen de verschillende ‘zorgtypes’ hoeft niet zichtbaar te worden gemaakt. We voorzien een gelijkaardige typologie voor verschillende woonvormen, wat zorgt voor continuïteit voor de bewoners en voor flexibiliteit bij een variërende zorgbehoefte.

Projectgegevens

Opdracht

Opmaak van een masterplan voor een woon-zorgwijk en ontwerp en uitvoering van de nieuwbouw van een woonzorgcentrum, een dagverzorgingscentrum, een lokaal dienstencentrum en assistentiewoningen

Samenwerking

Osar architects (architect), Landinzicht (landschapsarchitect), Ingenium (technieken), Macobo (stabiliteit), bureau France (uitvoering landschap)

Locatie

Merksem, Antwerpen, BE

Schaal

3,25 ha projectgebied, 28.500m² gebouwen, 1,4 ha buurtpark

Opdrachtgever

Zorgbedrijf Antwerpen

Aannemer

Artes Roegiers (fase 1), Vanhout.pro (fase 2)

Status

Opgeleverd, 2023

Fotografie

Tim Van de Velde, Steven Neyrinck, Osar

Awards

Winnaar internationale Open Oproep Vlaams Bouwmeester