grid icon

Masterplan voor vrijetijdsinfrastructuur, Londerzeel, BE

We zien de kans om de ongestructureerde binnengebieden van de gemeentekern om te vormen tot groene dorpstuinen, als tegenhanger van de oude straten en pleinen. Een netwerk van nieuwe en bestaande trage wegen verbindt de dorpstuinen en biedt een veilig alternatief voor de drukke straten. Zo ontstaat een netwerk van groene ontmoetingsplaatsen, met ruimte voor ontspanning, spel en rust. Tegelijkertijd vormen deze dorpstuinen de basis en randvoorwaarde voor nieuwe ontwikkelingen. De binnengebieden worden opgeladen met nieuwe functies en kwalitatieve woonprojecten.

Londerzeel heeft nood aan bijkomende ruimte voor vrije tijdsfuncties, op korte termijn bijvoorbeeld een bibliotheek en op middellange termijn zijn er nog heel wat andere noden. Zo’n investeringen in vrije tijdsinfrastructuur gebeuren niet zo vaak en hebben een grote impact op de gemeente. De centrale vraag is: hoe kunnen we deze vrije tijdsinfrastructuur inzetten om een zo groot mogelijke positieve impact op de gemeente te bekomen? Dit masterplan is bedoeld om hier een antwoord op te geven.

Wij zagen hiermee een kans om het weefsel van Londerzeel stap voor stap klaar te maken voor de uitdagingen van de 21ste eeuw op het vlak van mobiliteit, klimaat en demografie, en tegelijkertijd om de gemeentekern aantrekkelijker en leesbaarder te maken.

De visie op schaal van de gemeente, werd uiteindelijk in detail toegepast op een bouwblok met heel veel kansen. De kans om door herstructurering van de open ruimte een grote nieuwe dorpstuin te maken. De kans om een oude beeldbepalende brandweerkazerne te bewaren om te vormen tot een vrijetijdshub. De kans om een moeilijk kruispunt om te vormen tot een voorplein met representatieve gevels. En de kans om een nieuwe ontmoetingsplek in de gemeente te maken rond een cultuur- en zorgtuin.

Omwille van de coronapandemie verliep de participatie met de bevolking digitaal. Maar met meer dan 320 deelnemers aan de bevraging was dit zeker een succes. Er was duidelijk een groot draagvlak voor de idee van de dorpstuinen en dit hielp ons ook om een betere afweging te maken tussen verschillende scenario’s.

Projectgegevens

Opdracht

Opmaak van een masterplan voor vrijetijdsinfrastructuur

Samenwerking

IDEA Consult (financiële haalbaarheid)

Locatie

Londerzeel, BE

Schaal

Studiegebied gemeentekern. Ca. 3 ha projectgebied

Opdrachtgever

Gemeente Londerzeel

Status

Afgerond, 2021