grid icon

Masterplan voor het binnengebied Schaliken, Herentals, BE

Een aantal korte termijn ontwikkelingen stonden op til voor dit strategisch gelegen binnengebied. Het historische Stadspark moest worden opgefrist, een nieuw skatepark ingepast, de wandelas van ‘t Loopke verbeterd en een publieke parking tijdelijk heraangelegd. Anderzijds voelde de gemeente en sterke ontwikkelingsdruk in de randen van het bouwblok. Dit vroeg een geïntegreerd ontwerp waarin korte en lange termijn op elkaar worden afgestemd. De stad wenste een duidelijk kader te scheppen om ontwikkelingen te sturen en op elkaar af te stemmen.

Op lange termijn verdwijnt de bovengrondse parking in het binnengebied en kan er maximaal ingezet worden op een uitbreiding van het stadspark richting de Grote Markt. Bij dit groene publieke karakter horen ook nieuwe voorkanten. Aan de hand van ontwerpend onderzoek en maatwerk tonen we de potenties van kavels in de rand en zetten we duidelijke randvoorwaarden uit voor de ontwikkeling ervan.

De nieuwe ontwikkelingen betreffen vooral woningen, maar op strategische plekken wordt ook ingezet op andere functies op de gelijkvloerse verdieping. De bestaande functies in het binnengebied, zoals het Cultureel Centrum of een hotel worden in de verf gezet. Diverse woontypologieën, aangepast aan de bestaande context, krijgen een plaats.

Er wordt gestreefd naar een autovrij binnengebied, waarbij het parkeren voor bewoners en bezoekers ondergronds opgelost wordt, met verschillende deelparkings die aansluiten op één centrale ondergrondse ontsluitingsweg.

Er is aandacht voor de waterhuishouding van het bouwblok, met wadi’s geïntegreerd in de publieke ruimte, verwijzend naar het oorspronkelijke Loopke dat doorheen het binnengebied liep. Zo wordt de mogelijkheid geboden om het water dat op de verharde oppervlaktes en op de daken van de omgevende gebouwen valt, lokaal te laten infiltreren.

Projectgegevens

Opdracht

Opmaak van een masterplan voor de herontwikkeling van het binnengebied Schaliken

Samenwerking

LAMA (landschapsarchitect), Studiebureau Talboom (technisch adviseur)

Locatie

Herentals, BE

Schaal

5 ha projectgebied

Opdrachtgever

Stad Herentals

Status

Afgerond, 2016