grid icon

De Nieuwe Stad: Masterplan, ontwerp en uitvoering van een woonontwikkeling, Oostende, BE

Het ontwerp voor deze nieuwe wijk van 500 woningen toont hoe verdichting op mensenmaat de levenskwaliteit kan bevorderen van de bewoners, de directe omgeving en de stad. Het winnende voorstel van C.F. Møller Architects en BRUT voor deze nieuwe wijk met 500 woningen laat zien hoe verdichting op menselijke schaal de leefkwaliteit van de bewoners, de directe omgeving en de stad kan verbeteren.

De Nieuwe Stad werd gebouwd in 1972 door de sociale huisvestingsmaatschappijen ‘De Oostendse Haard’ en ‘De Gelukkige Haard’. De bestaande gebouwen zijn verouderd en de wijk kampt met de typische problemen van naoorlogse sociale hoogbouwwijken. Er werd gekozen voor vervangingsbouw met herontwikkeling van de volledig site.

Dit voorstel combineert de ambities van de opdrachtgevers en de stad Oostende met de wensen van huidige en toekomstige huurders binnen een vernieuwend, inclusief en duurzaam woonproject. Er wordt naar kwaliteit en meerwaarde gestreefd op verschillende schalen.

Op schaal van de stad zorgt een nieuwe fiets- en wandelverbinding tussen het stadscentrum en de Groene Gordel, volgens de loop van de voormalige Oude Kreek, ervoor dat de wijk uit z’n isolement gehaald wordt. Op wijkschaal verhoogt een ruim landschapspark de woonkwaliteit en de ontmoetings- en recreatiemogelijkheden. Het Oude Kreekpark vormt een nieuwe groene centraliteit voor de Nieuwe Stad en de omliggende woonwijken met plaats voor de opengelegde waterloop, duurzaam waterbeheer, recreatie, natuur, circulariteit en een aangename padenstructuur.

Op buurtschaal wordt het gemeenschapsgevoel versterkt door compacte ‘huizen’ te verzamelen rond hoven die de bestaande en de nieuwe gebouwen op elkaar betrekken. Hier krijgen de woningen hun adres langs een compacte ontsluiting gecombineerd met speelpleinen en buurtfuncties op het gelijkvloers. Op schaal van het gebouw wordt het gevoel van huiselijkheid gestimuleerd door kwalitatief ingerichte woningen met ruime terrassen en royale zichten aan te vullen met gedeelde ruimtes in elk gebouw. De robuuste en tegelijk verfijnde architectuur combineert een sterke nieuwe identiteit met woonkwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en haalbaarheid.

Een familie van 10 ‘blokhuizen’ (tussen 5 en 8 verdiepingen) en 4 ‘hooghuizen’ (13 verdiepingen) voegt een nieuw hoofdstuk toe aan het Oostendse woonlandschap en speelt in op de troeven van de positie tussen stad en groene rand. De compacte ‘huizen’ en de naburige gebouwen verzamelen zich rond drie herkenbare woonhoven met elk een eigen karakter. Inspiratie wordt gevonden in de kwaliteiten van de bestaande modernistische gebouwen, die behalve voor het mooie uitzicht ook gewaardeerd worden voor de grote glaspartijen en de brede terrassen die een gevoel van licht en ruimte geven. Maar ook de villawijken rondom en de historische villa’s aan de Belgische kust vormen een inspiratiebron.

De Nieuwe Stad kan een voorbeeldproject worden voor verdichting op mensenmaat door in te zetten op een duurzaam stadsontwerp met innovatieve woonvormen, de introductie van een sterkte gemeenschapsgedachte en slimme interpretaties van sociale huisvesting en de geldende normen.

Projectgegevens

Opdracht

Opmaak van een masterplan en ontwerp en uitvoering van een woonontwikkeling

Samenwerking

C.F. Møller Architects (architect), ABT (ingenieur stabiliteit en technieken)

Locatie

Oostende, BE

Schaal

4,8 ha projectgebied / 54.000 m² vloeroppervlak / 500 wooneenheden

Opdrachtgever

Sociale huisvestingsmaatschappijen De Oostendse Haard en De Gelukkige Haard

Status

In opmaak, voorontwerp

Awards

Winnaar internationale Open Oproep Vlaams Bouwmeester