grid icon

Stadsvernieuwingsproject Slachthuizensite en Erasmushogeschool, Brussel, BE

De Kanaalzone is een strategische zone voor de ontwikkeling van Brussel waar een grote dynamiek aanwezig is. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) wil aan de ontwikkeling van deze zone een bijdrage leveren, samen met de partners de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en Abattoir nv. De VGC ontving hiervoor een conceptsubsidie van de Vlaamse overheid. Dit proces fungeerde bovendien als een pilootproject, waarbij de geijkte methodiek van het stadsvernieuwingsproject in Vlaanderen toegepast werd in de Brusselse planningscontext.

De Slachthuizen van Kuregem, Anderlecht zijn één van de laatste functionerende stedelijke slachthuizen in Europa. Abattoir wenst deze traditie te bewaren en verder uit te bouwen, tezamen met de wekelijkse versmarkten op een van de grootste pleinen van Brussel en andere voedselgerelateerde bedrijvigheid. Anderzijds wil ook de EhB de campus Kaai verder uitbouwen, met o.a. een uitbreiding voor de afdeling Dramatische Kunsten van het RITS. Deze studie neemt deze verschillende wensen op, maar trekt het project ook open naar andere actoren, zoals de wijkbewoners, sociaal-culturele organisaties, de gemeente Anderlecht en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De ruimtelijke visie is gebaseerd op een nieuw kader van publieke ruimte met o.a. de kanaalkade, een nieuwe fietsbrug over het Kanaal en een nieuwe publieke doorsteek doorheen het projectgebied. Deze nieuwe doorsteek breekt het grote ondoorwaadbare bouwblok open en zorgt zo voor een nieuwe verbinding van de wijk naar en over het kanaal en bijkomende publieke ruimte voor een dichtbevolkt stadsdeel dat hier behoefte aan heeft. De doorsteek bemiddelt tussen de campus van EhB en de mark van Abattoir. Tegelijk zorgt dit ook voor nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden in het bouwblok voor beide partijen.

Grenzend aan dit kader van publieke ruimte bevinden zich een aantal ontwikkelingszones die plaats bieden aan gemengde ontwikkelingen met functies als (voedsel)nijverheid, wonen, open ruimte, groen en gemeenschapsfuncties zoals bijvoorbeeld scholen of sportinfrastructuur. Een nieuwe gestapelde parking biedt een compacte oplossing voor het ruimteverslindend privaat parkeren van de verschillende functies in het bouwblok en de publieke parkeerplaatsen in de openbare ruimte rond het bouwblok. Het nieuwe centrale pakhuis, ondertussen een concreet project Manufakture genoemd, waarin dit parkeren wordt opgenomen plaatst zich als prominente tegenfiguur voor de markthal.

Projectgegevens

Opdracht

Opmaak van een conceptstudie voor het stadsvernieuwingsproject van de Slachthuizen site en de Erasmushogeschool Brussel

Samenwerking

Karbon’ (architecten en stedenbouwkundigen), Idea Consult (consultant)

Locatie

Kuregem, Anderlecht, BE

Schaal

20 ha projectgebied

Opdrachtgever

Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

Status

Afgerond, 2015