BRUT | Antoine Dansaertstraat 92, 1000 Brussel
info@brut-web.be | +32 (0)2 450 99 00 |
Nederlands English
Stedenbouw

Masterplan voor een woon-zorgwijk

ZORG VOOR DE WIJK

MERKSEM, ANTWERPEN

Het masterplan vormt de basis voor de realisatie van een levensloopbestendige wijk. Enerzijds focussen we op de integratie van het zorgprogramma in de bestaande wijk met veel aandacht voor publieke ruimte. Anderzijds focussen we op de kwaliteit van de individuele woning. We zien de bewoner van de woonzorgkern in de eerste plaats als een wijkbewoner. Het programma bestaat uit een woonzorgcentrum, een dagverzorgingscentrum, een lokaal dienstencentrum, assistentiewoningen, een kinderpsychiatrie en een nursing home.

We plaatsen het gevraagde programma op een compacte manier op de site. Door aan te sluiten op de bestaande bebouwing in de omgeving creëren we een klein bouwblok aan de zuidelijke zijde van de site, met een privaat binnengebied. Aan de noordelijke zijde houden we een publiek buurtpark over. Deze nieuwe groene ruimte vormt zowel de centrale plek van de woon-zorgkern als een scharnier naar de wijk. We versterken dit idee door de meest publieke functie, het lokaal dienstencentrum met buurtrestaurant, midden in het park te plaatsen.

De binnentuin van het bouwblok vormt de private buitenruimte voor de bewoners van het bouwblok. In de schil van het bouwblok voorzien we het collectieve woonprogramma. Het wonen heeft enerzijds zicht op een publieke zijde, park of straat, en anderzijds op de collectieve binnentuin. De continuïteit van dit gebouw laat een functionele dienstverlening toe. Anderzijds trachten we de schaal van dit gebouw te verkleinen door verschillende toegangen en dus voordeuren en adressen te voorzien. Langs het nieuwe buurtpark komen de gemeenschappelijke functies van het woonzorgcentrum.

Projectgegevens

Opdracht

Opmaak van een masterplan voor een woon-zorgwijk waarin een uitgebreid zorgprogramma wordt geïntegreerd

Samenwerking

Osar architects (architect),
Landinzicht (landschapsarchitect)

Locatie

Merksem, Antwerpen

Schaal

3,25 ha projectgebied

Opdrachtgever

OCMW Zorgbedrijf

Status

Afgerond, 2012

Afbeeldingen