BRUT | Antoine Dansaertstraat 92, 1000 Brussel
info@brut-web.be | +32 (0)2 450 99 00 |
Nederlands English
Stedenbouw

Ruimtelijke haalbaarheidsstudie voor een gemengde ontwikkeling langs de A12

Wonen vs retail

Wilrijk, Antwerpen

De stad Antwerpen heeft deze studie laten opstarten naar aanleiding van enkele opmerkingen rond de richtnota RUP Oudebaan, waarin werd voorgesteld om de projectsite in te kleuren als een zone voor KMO en retail, omgeven door een groen kader. De idee van een site die volledig ingevuld kan worden door retail stuitte op een aantal belangrijke bedenkingen, voornamelijk met betrekking tot de ontsluiting en mobiliteit, die nu al een probleem vormt in deze omgeving.

Er werd aan BRUT gevraagd om aan de hand van een snelle, intensieve haalbaarheidsstudie te onderzoeken of er andere programma’s, met een beperktere mobiliteitsgeneratie, op deze locatie mogelijk of interessant kunnen zijn. Specifiek werd gevraagd of een invulling met een aandeel wonen mogelijk is en op welke manier. Dit project leende zich perfect om onze eigen methodiek van ontwerpend onderzoek toe te passen. We werkten achtereenvolgens met een quickscan-analyse, thematische scenario’s, gecombineerde scenario’s en een illustratief eindscenario dat de verschillende potenties en voordelen van de site het beste combineert.

Het onderzoek toonde vooral aan dat deze site meer kan zijn dan een toplocatie voor retail langs de A12 en voor KMO’s aansluitend op het aanliggende bedrijventerrein. In het oosten sluit de site aan op een grootschalige groenzone, met het Schoonselhof, Fort 8 en de recreatieve omgeving rond een kinderboerderij. Het is in relatie hiermee dat de potentie van het wonen op deze site schuilt. We zouden hierop kunnen aantakken met een bijkomend park dat zowel voor de gebruikers van de retail als voor de nieuwe bewoners kan dienen. We gaan op zoek naar woontypologieën die enerzijds combineerbaar zijn met retail en anderzijds aansluiten op de context.

Projectgegevens

Opdracht

Opmaak van een ruimtelijke haalbaarheidsstudie voor een gemengde ontwikkeling

Samenwerking

Buro Move (mobiliteitsdeskundige)

Locatie

Wilrijk, Antwerpen

Schaal

3 ha projectgebied

Opdrachtgever

Stad Antwerpen, Bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, dienst Ruimte

Status

Afgerond, 2015

Afbeeldingen