BRUT | Antoine Dansaertstraat 92, 1000 Brussel
info@brut-web.be | +32 (0)2 450 99 00 |
Nederlands English
Architectuur

Beeldkwaliteitsplan (BKP) architectuur voor de Scheldekop

WONEN AAN HET WATER

OUDENAARDE

De architecten van de private ontwikkelaar voor de Scheldekop werden door de stad Oudenaarde gevraagd om een beeldkwaliteitsplan op te maken voor de architectuur van de nieuwe ontwikkeling. Enkel zo kan voldoende kwaliteit gegarandeerd worden in het kader van een subsidie-aanvraag bij het stadsvernieuwingsfonds. Arcas haalde BRUT erbij om dit als onafhankelijke partij te uit te voeren. Ondertussen is het BKP opgeleverd, het subsidiedossier ingediend en de projectsubsidie werd eind 2009 toegekend. Het BKP Architectuur situeert zich ergens tussen het masterplan, de opmaak van het RUP en de architecturale uitwerking van de ontwikkeling van de Scheldekop.

Net zoals staat verwoord in het BKP Buitenruimte is het geen ontwerp voor de architectuur van de Scheldekop maar een leidraad of visie die aan de hand van duidelijke ambities en concrete strategie├źn bloot legt wat de mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van de Scheldekop. Het beeldkwaliteitsplan laat bewust ruimte voor mogelijke veranderingen en interpretaties. Daardoor is het een instrument dat helpt om, in de uitwerking en uitvoering, de neuzen van de betrokken partijen in dezelfde richting te krijgen en te houden.

Het BKP Architectuur moet zowel input geven aan de opmaak van het RUP als aan de architecturale uitwerking. Anderzijds moet het ook een beeldend document zijn dat de toekomstige Scheldekop in sferen vastlegt en motiverend of prikkelend werkt voor alle betrokken partijen.

Projectgegevens

Opdracht

Opmaak van een beeldkwaliteitsplan architectuur voor de nieuwe ontwikkelingen op de Scheldekop in Oudenaarde

Locatie

Oudenaarde

Schaal

5,5 ha projectgebied

Opdrachtgever

Arcas group

Status

Afgerond, 2009

Afbeeldingen