BRUT | Antoine Dansaertstraat 92, 1000 Brussel
info@brut-web.be | +32 (0)2 450 99 00 |
Nederlands English
Stedenbouw

Masterplan voor de Kreek van Nieuwendamme en een inrichtingsschets voor de Klimaatsingel

Weerbaar water

Nieuwpoort

Dit masterplan geeft vorm aan het oostelijke deel van de Groene Gordel van Nieuwpoort, met als opgave om de relatie tussen stad, de IJzer en de polders te versterken. Het masterplan vertrekt vanuit het complexe watersysteem in het plangebied en zoekt naar manieren om het water een betekenisvolle en actieve rol in de stad te geven. Enerzijds wordt er plaats gemaakt voor een weerbaar watersysteem dat Nieuwpoort helpt om de uitdagingen van klimaatsverandering het hoofd te bieden. Anderzijds vormt een eigentijdse waterstructuur de motor en ruggengraat voor toekomstige ontwikkelingen en recreatie in het gebied.

Recreatie is een belangrijk thema binnen het masterplan. Zo wordt ingezet op het oplossen van missing links in het recreatief netwerk, het versterken van de verbinding tussen stad en landschap, een verbetering van de ontsluiting met meer aandacht voor zachte modi en verblijfskwaliteit en een heldere en herkenbare beeldkwaliteit voor alle infrastructuur. Er wordt een duidelijk ruimtelijk kader uitgezet voor nieuwe ontwikkelingen in de omgeving, rekening met de kwaliteiten van het onderliggende landschap. Dit ruimtelijk kader zal als basis gebruikt worden voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Het team bestaande uit BRUT en LAMA landscape architects won de wedstrijd (Oproep Winvorm) en maakte het plan op in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen en in nauwe samenwerking met de Stad Nieuwpoort en een brede groep stakeholders, waaronder een adviesgroep water en een klankbordgroep met verschillende betrokken instanties. Grondeigenaars en gebiedsgebruikers werden aan de hand van twee rondes ‘speed dates’ geconsulteerd over hun noden en bedenkingen bij de voorstellen.

Projectgegevens

Opdracht

Opmaak van een masterplan voor de Kreek van Nieuwendamme en inrichtingsschets voor de Klimaatsingel

Samenwerking

LAMA (landschapsarchitect)

Locatie

Nieuwpoort

Schaal

13 ha projectgebied (inrichtingsschets park),
75 ha projectgebied (masterplan)

Opdrachtgever

Provincie West-Vlaanderen,
Dienst Ruimtelijke Planning

Status

Afgerond, 2018

Afbeeldingen