BRUT | Antoine Dansaertstraat 92, 1000 Brussel
info@brut-web.be | +32 (0)2 450 99 00 |
Nederlands English
Stedenbouw

Masterplan voor de dorpskern

HET VERHAAL ACHTER ‘T DORP

WIJNEGEM

De nood aan een totaalvisie voor de kern van Wijnegem is ontstaan door drie ontwikkelingen die zich aandienden: de heraanleg van het marktplein, de opmaak van een landschapsbeheersplan voor het Wijnegemhof en het grote Annonciaden-normaalschoolcomplex dat voor ontwikkeling verkocht zou worden. Al deze plekken bepalen samen voor een groot stuk de identiteit van de kern. Het masterplan zet een totaalvisie uit voor de kern maar werkt ook ruimtelijke richtlijnen voor elk van deze deelprojecten uit.

In het dorpscentrum naderen de beekvalleien, de Turnhoutsebaan en het kanaal elkaar. Dit is dé plaats om de drie grote structuren die de geschiedenis van Wijnegem bepaald hebben met elkaar te verknopen en een integraal onderdeel te laten worden van het dorpscentrum. Op enkele strategische plekken hebben we de mogelijkheid om de relatie tussen de drie structuren te verbeteren. Dit geldt ook voor de drie deelprojecten.

In de Turnhoutsebaan willen we enkele rustplekken inbouwen waar de straat verbreedt tot een publieke ruimte. Er wordt een evenwicht gezocht tussen verblijfskwaliteit en mobiliteit. De markt zien we dus niet als een traditioneel op zich zelf staand plein, maar eerder als een verbreding van de publieke ruimte van de Turnhoutsebaan. Ten zuiden van de Turnhoutsebaan werkt het Wijnegemhof structurerend voor de publieke ruimte. Het park moet een actieve en verbindende rol spelen in het netwerk van publieke ruimte. In de geschiedenis van het park vinden we aanknopingspunten om de verbindende functies van het park op dorpsniveau te herstellen. Met de herontwikkeling van het Annonciaden-complex kunnen we het netwerk van steegjes en zachte verbindingen tussen de Turnhoutsebaan en het kanaal vervolledigen en een gezicht geven aan de scholencluster van Wijnegem. We stellen voor om het centrale deel van de Schoolstraat uit te bouwen tot een echt schoolplein dat een centrale plek wordt voor de hele scholencluster van Wijnegem. Dit schoolplein wordt gekoppeld aan het park van de Annonciaden dat publiek toegankelijk wordt gemaakt.

Projectgegevens

Opdracht

Opmaak van een masterplan en beeldkwaliteitsplan architectuur en publieke ruimte voor de kern van Wijnegem

Samenwerking

Land (landschapsarchitect), O2 Consult (communicatiespecialist), Mint (mobiliteitsdeskundige)

Locatie

Wijnegem

Schaal

Dorpskern

Opdrachtgever

Gemeente Wijnegem

Status

Afgerond, 2011

Afbeeldingen