BRUT | Antoine Dansaertstraat 92, 1000 Brussel
info@brut-web.be | +32 (0)2 450 99 00 |
Nederlands English
Stedenbouw

Masterplan en beeldkwaliteitsplan voor een nieuwe sociale wijk

SOCIALE INBREIDING

HEIST-OP-DEN-BERG

De VMSW wil in nauw overleg met de lokale sociale huisvestingsmaatschappij en de gemeente tot een gedragen ontwikkelingsplan komen voor dit binnengebied. De site langs de Mechelsesteenweg is een gebied dat volledig ingesloten ligt in het bestaande weefsel, waarbij de randen van het binnengebied hoofdzakelijk uit de achterkanten van de omliggende percelen bestaan.

Een open ruimte met deze omvang is schaars in het verstedelijkt gebied van Heist-op-den-Berg. We willen deze openheid voelbaar maken en versterken en dus niet verder verbrokkelen zoals dit reeds in de omgeving is gebeurd. De centrale open ruimte die de site schaal en identiteit geeft moet het sluitstuk van ons plan worden. Door te streven naar een compacte bebouwing willen we een grote centrale ruimte open houden. Deze “parkruimte” doorkruist het perceel van Noord naar Zuid, bundelt al het collectieve groen en zorgt voor een optimale beleving van de beschikbare ruimte. Op deze manier krijgen we ook voldoende ruimte voor een duurzaam waterbeheer, waarbij het regenwater centraal gebufferd kan worden. Door zijn grootte kunnen we deze centrale groene ruimte een behoorlijke ecologische maar ook functionele waarde (speelplekken, zitplekken,…) geven.

Projectgegevens

Opdracht

Opmaak van een masterplan en beeldkwaliteitsplan architectuur en publieke ruimte voor een nieuwe sociale woonwijk

Samenwerking

Land (landschapsarchitect)

Locatie

Heist-op-den-Berg

Schaal

1,2 ha projectgebied

Opdrachtgever

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Status

Afgerond, 2012

Afbeeldingen