BRUT | Antoine Dansaertstraat 92, 1000 Brussel
info@brut-web.be | +32 (0)2 450 99 00 |
Nederlands English
Inspiratie

Publieke ruimte

BACKSTAGE

In het theater van de stad

De publieke ruimte is het platform voor de diversiteit van de stad. In de stad vinden we een verscheidenheid aan gebouwen in verschillende architecturen, een diversiteit aan mensen en bewoners, en een divers gebruik terug. Bij de inrichting van het publiek domein bestaat het gevaar deze diversiteit te willen overschreeuwen. De uitdaging van publieke ruimte is het verbinden van al die diversiteit tot één geheel. Een goede publieke ruimte kan zo het bindmiddel van de stad worden.

Dit betekent niet dat publieke ruimte per definitie neutraal is. Een homogene ruimte kan met heel gerichte ingrepen worden opgeladen door bijvoorbeeld zitmeubilair, groen- en waterelementen. We streven naar een aantrekkelijke publieke ruimte die de mensen prikkelt en stimuleert tot verblijven en ontmoeten. Wel moeten we goed overwegen in welke mate we nieuwe identiteit willen toevoegen en welke identiteit gewenst is. Niet elke straat en elk plein heeft nood aan een uitgesproken identiteit. Anders riskeren we met een lappendeken of kakafonie van verschillende materialisaties te eindigen en dit komt de leesbaarheid en samenhang in de stad niet ten goede.

Wij zien juist kansen in het beperken van de ingrepen. Op een onbeschreven ondergrond kan immers een veelheid aan gebeurtenissen plaatsvinden. Een leeg canvas voor het theater van het stadsleven. Een minimale inrichting geeft maximale flexibiliteit, mits het op de juiste manier gebeurt. Daarom is het beperken van de ingrepen tegelijk vaak ook de grootste uitdaging. Hoe zorgen we voor geborgenheid en aangenaam verblijven? Hoe maken we de publieke ruimte voldoende leesbaar voor verschillend gebruik? Hoe waarborgen we bijvoorbeeld de toegankelijkheid en veiligheid? Dit vraagt om maatwerk en creatieve oplossingen.

Een goede publieke ruimte moet niet forceren, maar ruimte geven om dingen te doen. Daarom waken we er voor de inrichting niet te overladen. Deze oefening hebben we kunnen testen in de wedstrijd voor de heraanleg van de centrumas tussen het station en de Grote Markt in Mechelen. Het zoeken naar een evenwicht tussen het uitrollen van een rode loper tussen het station en de Grote markt en het onderstrepen van de veelheid aan identiteitsvolle elementen langs deze radiaal stond centraal in dit ontwerp. De uitdaging was zowel het winkelende publiek als het doorgaande verkeer een aangename en veilige plaats te geven in het profiel zonder de beperkte ruimte te overladen.

Voor de heraanleg van het Gravenplein in Beveren, die elders op deze website wordt getoond, hebben we ingezet op maximale flexibiliteit in de vorm van een evenementenplein . Hiervoor werden twee belangrijke voorwaarden geformuleerd: het plein moet voldoende groot zijn en het plein moet leeg zijn. Het plein dient als overloopparking, marktplein, kermisterrein, maar ook als speelruimte voor de jeugd. De materialisatie en specifieke elementen vergroten de verblijfskwaliteit en geven de ruimte een menselijke schaal.

De afbeeldingen tonen sfeercollages van de herinrichting van de centrumas in Mechelen.

Afbeeldingen