grid icon

Masterplan voor een inbreidingsproject en sociale woonwijk, Baarle-Hertog, BE

Een verlaten schoolsite midden in het centrum en een aansluitende grote sociale woonwijk, die gerenoveerd en uitgebreid moet worden, bieden een unieke kans om de gemeentestructuur fundamenteel te herdenken en te versterken. Enerzijds breiden we het kernweefsel uit naar de Belgische kant van Baarle door een nieuw plein toe te voegen. Anderzijds zetten we een snoer van groene publieke ruimtes, tussen de open velden en de kern, in om de bestaande wijk en de uitbreiding op elkaar te betrekken en de leesbaarheid van de gemeentestructuur te versterken over de landsgrenzen heen.

Baarle-Hertog is een Belgische enclave in Nederland en vormt samen met het Nederlandse Baarle-Nassau één stadje. Deze bijzondere historische versnippering heeft een grote invloed gehad op het bebouwde weefsel van deze gemeente. De Belgische enclave mist een duidelijke structuur en een goede aansluiting op de kern. Daarom is de samenwerking tussen de gemeente, die eigenaar is van de grote verlaten schoolsite in het centrum, en de ARK en de VMSW, die verantwoordelijk zijn voor de renovatie en uitbreiding van de sociale woonwijk die het grootste binnenbouwblok van Baarle-Hertog beslaat, zo strategisch.

Het masterplan zet de krijtlijnen uit voor toevoeging van een nieuwe centrale publieke ruimte aan de pleinen in de kern. De “dorpstuin” is een groene en autovrije plek, in tegenstelling tot de andere pleinen in het centrum. Er ontstaat een nieuwe lus tussen de Kerkstraat en de Molenstraat met deze tuin als levendig aantrekkingspunt, wat deze straten nieuw leven moet inblazen.  De dorpstuin is tevens het begin van een snoer van groene publieke ruimtes, die de verbinding maken met het omliggende rurale hinterland. Deze groene figuur vormt de ruggengraat voor het projectgebied, en verbindt de bestaande wijk met de nieuwe uitbreiding. Bovendien zorgt deze figuur voor een betere verknoping tussen de sociale woonwijk en de rest van de gemeente.

Voor het hele projectgebied zetten we in op maximalisatie van de groene onverharde ruimte ter bevordering van de woonkwaliteit en het waterbeheer. We creëren een maximale doorwaadbaarheid voor zacht verkeer en een compacte ontsluitings- en parkeerstructuur voor auto’s. De uiteenlopende woontypologieën worden compact geschakeld rond autoluwe woonerven.


Projectgegevens

Opdracht

Opmaak van een masterplan en beeldkwaliteitsplan architectuur en publieke ruimte voor een inbreidingsproject en de (her)ontwikkeling van een sociale woonwijk

Locatie

Baarle-Hertog, BE

Schaal

9 ha projectgebied

Opdrachtgever

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), afdeling Projectrealisatie i.s.m. Gemeente Baarle-Hertog en De Ark

Status

Afgerond, 2018