BRUT | Antoine Dansaertstraat 92, 1000 Brussel
info@brut-web.be | +32 (0)2 450 99 00 |
Nederlands English
Stedenbouw

Masterplan en beeldkwaliteitsplan voor brownfieldsite Denaeyer

NIEUWE WIJK AAN HET KANAAL

WILLEBROEK

De opmaak van een masterplan – beeldkwaliteitsplan moet de vertaling van een algemene visie tot een verkavelingsplan met bijhorende voorschriften mogelijk maken. Anderzijds speelt een Masterplan – Beeldkwaliteitsplan ook een belangrijke rol in het op elkaar afstemmen van de verschillende uitvoeringsprojecten.

Het masterplan – beeldkwaliteitsplan zal input geven op twee niveaus. Enerzijds hebben we het masterplan dat concreet en maatvast is. Door maatvast te tekenen dwingen we ons ook om de ruimtelijke visie concreet te testen. We maken een plan waarop we kunnen rekenen, maar waarbinnen nog wel voldoende vrijheid voor architecturaal ontwerp wordt gelaten. Anderzijds hebben we het beeldkwaliteitsplan dat beeldend en wervend is. Om ervoor te zorgen dat de eenheid en samenhang van de site niet verloren gaat wordt het beeldkwaliteitsplan ingezet. Hierin wordt de identiteit van de site vastgelegd. Dit kan van algemene sfeerbeelden tot en met voorbeelden van architecturale details gaan. Het beeldkwaliteitsplan moet kunnen worden gebruikt als een handleiding voor iedereen die in de toekomst bij de ontwikkeling van de site betrokken wordt. Het draait de neuzen in dezelfde richting.

Het masterplan is opgebouwd uit 3 onderdelen: wonen aan het water, wonen in de wijk, wonen bij de beek. Deze opdeling is een zeer interessant aanknopingspunt, we trachten de 3 sferen nog verder versterken bij de concrete invulling ervan. De organisatie van het geheel waarborgen we met een aantal structurerende principes.

Projectgegevens

Opdracht

Opmaak van een masterplan en beeldkwaliteitsplan architectuur en publieke ruimte als schakel naar het verkavelingsplan voor de nieuwe wijk

Samenwerking

Land (landschapsarchitect), Talboom (technisch adviseur)

Locatie

Willebroek

Schaal

10 ha projectgebied

Opdrachtgever

Vaartland nv

Status

Afgerond, 2013

Afbeeldingen