BRUT | Antoine Dansaertstraat 92, 1000 Brussel
info@brut-web.be | +32 (0)2 450 99 00 |
Nederlands English
Stedenbouw

Masterplan voor het bouwblok Schaliken en ontwerp en uitvoering van de publieke ruimte

Nieuwe voorkanten naar ’t Loopke tussen Markt en Stadspark

Herentals

Een aantal korte termijn ontwikkelingen staan op til voor dit strategisch gelegen binnengebied, vlak bij de Grote Markt van Herentals. Het historische Stadspark moet worden opgefrist, een publieke parking heraangelegd en uitgebreid, de wandelas van ‘t Loopke verbeterd en een nieuw skatepark ingepast. Gelijktijdig aan het ontwerp van de herinrichting van de publieke ruimte in dit binnenbouwblok werd er ook gewerkt aan de ambitie op lange termijn. De Stad wenst een duidelijk kader om ontwikkelingen te sturen en een samenhangende nieuwe voorkant naar het park te creëren.

Met dit project willen we de sfeer van het Stadspark uitbreiden in de rest van het bouwblok tot aan de Grote Markt. Het centrale element van het toekomstige binnenbouwblok moet de groene open ruimte worden. ‘t Loopke willen we van een benauwd, kronkelend padje laten uitgroeien tot een netwerk van paden voor wandelaars en fietsers. De vele muren die vandaag het onveiligheidsgevoel in de hand werken, zullen onderbroken, verlaagd en geactiveerd worden. Het zijn getuigen van de geschiedenis die een nieuwe rol in de toekomst krijgen toebedeeld. Het stadspark wordt opgefrist en geopend naar de Belgiëlaan, met een nieuwe inkompartij en een skatepark.

Voor het parkeren in het binnengebied, op korte termijn, voorzien we een tijdelijke compacte bovengrondse oplossing, bereikbaar vanaf de Belgiëlaan en niet meer vanaf de Grote Markt, waardoor dit verkeer uit het centrum geweerd wordt. Voor de aanleg van de tijdelijke delen van de herinrichting werken we zoveel mogelijk met recuperatiematerialen (vermalen baksteen, gevelde boomstammen, verplaatsbare betonplaten). In de groene ruimte wordt rekening gehouden met de waterhuishouding van het bouwblok op korte en lange termijn. Wadi’s worden geïntegreerd in de publieke ruimte, verwijzend naar het oorspronkelijke Loopke dat doorheen het binnengebied liep.

Op lange termijn verdwijnt de bovengrondse parking in het binnengebied en kan er maximaal ingezet worden op een uitbreiding van het stadspark richting de Grote Markt in een autovrije setting, met een compact ondergronds parkeersysteem. Bij dit groene publieke karakter horen ook nieuwe voorkanten. Aan de hand van ontwerpend onderzoek en maatwerk tonen we de potenties van kavels in de rand. De nieuwe ontwikkelingen betreffen vooral woningen, maar op strategische plekken wordt ook ingezet op andere functies op het gelijkvloers. De bestaande functies in het binnengebied, zoals het Cultureel Centrum of een hotel worden in de verf gezet. Diverse woontypologieën, aangepast aan de bestaande context, krijgen een plaats.

Projectgegevens

Opdracht

Opmaak van een masterplan voor het bouwblok Schaliken en ontwerp en uitvoering van de herinrichting van de publieke ruimte in het binnengebied Schaliken

Samenwerking

LAMA (landschapsarchitect), Talboom (projectondersteuning)

Locatie

Herentals

Schaal

Masterplan: 5 ha projectgebied
Herinrichting open ruimte: 1,4 ha projectgebied

Opdrachtgever

Stad Herentals

Aannemer

Hegrola

Status

Masterplan: Afgerond, 2016
Herinrichting open ruimte: Opgeleverd, 2018

Prijzen

Publieksprijs Publieke Ruimte 2020 (Infopunt Publieke Ruimte)

Afbeeldingen