BRUT | Antoine Dansaertstraat 92, 1000 Brussel
info@brut-web.be | +32 (0)2 450 99 00 |
Nederlands English
Stedenbouw

Masterplan en beeldkwaliteitsplan voor een nieuwe wijk

Molenveld Noord

Edegem

De bedoeling van dit masterplan en beeldkwaliteitsplan is om de vertaalslag van een voorbereidende stedenbouwkundige studie naar een verkavelingsplan met voorschriften te maken. Molenveld Noord wordt een nieuwe woonwijk op een leeg terrein van een voormalig warenhuisdepot. Het terrein heeft een grootte van 6,25ha en grenst aan 3 zijden aan bestaande woonstraten. Hier wordt voornamelijk met grondgebonden woningen gewerkt. In het zuiden, naar de bredere Drie Eikenstraat toe, wordt een zone met hogere volumes van appartementen en een woonzorgcentrum gewerkt.

Centraal in de wijk wordt een nieuw buurtpark voorzien van 1,1 ha. Het buurtpark zal een belangrijke rol spelen in de duurzame waterhuishouding van de wijk. Zo wordt er een wadi voorzien, die ook als spelelement gebruikt kan worden. Tussen de Drie Eikenstraat en het park worden voldoende doorzichten en doorsteken voorzien zodat de wijk transparant en doorwaadbaar blijft en voor fietsers en voetgangers goed verbonden is met de bestaande omgeving. Een lusvormige ontsluitingsstraat zorgt voor een verkeersluwe wijk.

Langs het buurtpark worden parkwoningen voorzien die optimaal profiteren van de ligging langs het park. Elke woning heeft private parkeerplaatsen in het volume. Op de kop van het buurtpark wordt een parkeerpleintje met een bomendak voorzien. De appartementen zijn geschakeld rond collectieve groene tuinen. Hieronder worden ondergrondse parkeergarages aangelegd. In totaal voorzien we meer dan 300 woningen en bekomen we een woondichtheid van meer dan 50 wo/ha.

Voor de beeldkwaliteit van de publieke ruimte streven we naar continuïteit. Voor de architectuur voorzien we voldoende variatie. De samenhang van de wijk moet bewaard blijven maar toch zullen we voldoende aandacht besteden aan de individualiteit van elke woongelegenheid.

Projectgegevens

Opdracht

Opmaak van een masterplan en beeldkwaliteitsplan architectuur en publieke ruimte als schakel naar het verkavelingsplan voor de nieuwe wijk

Samenwerking

Land (landschapsarchitect), aha!VONK (architect), SET-office (architect), M┬▓ (architect)

Locatie

Edegem

Schaal

6,2 ha projectgebied

Opdrachtgever

Condominium Vastgoed, Cores development

Status

Afgerond, 2011

Afbeeldingen