BRUT | Antoine Dansaertstraat 92, 1000 Brussel
info@brut-web.be | +32 (0)2 450 99 00 |
Nederlands English
Stedenbouw

Onthaalplan voor het Donkgebied en de Kalkense Meersen

Land van Meersen en Meer

Berlare

Het doelgebied van het onthaalplan bevat een heel aantal deelgebieden die op zich misschien een bepaalde bekendheid en identiteit hebben, maar die vandaag niet op elkaar afgestemd zijn, laat staan als één geheel gekend zijn. En toch worden ze aan elkaar gebonden door de landschappelijke onderlegger van twee naast elkaar gelegen oude Scheldemeanders. Door het gebrek aan afstemming worden recreatieve en toeristische kansen gemist en vertroebelt de leesbaarheid van het gebied.

Door de krachten van verschillende gemeenten en beheerders te bundelen en één overkoepelende visie, huisstijl en onthaal voor het gehele gebied uit te werken, kan de recreatief- toeristische positie van het gebied verstrekt worden. Het onthaalplan doet uitspraken over de ambitie die nodig is om het plangebied uit te bouwen tot een samenhangend netwerkpark waarbij de gezamenlijke identiteit van het Scheldelandschap centraal staat en er gezocht wordt naar maximale synergie.

Het recreatieve en toeristische landschap wordt uiteengetrokken in een aantal opbouwende lagen en voor elke laag worden de interessante punten uitgezet, benoemd en bekeken. Vervolgens wordt het routenetwerk doorheen het gebied onderzocht, geoptimaliseerd en afgestemd op het landschap. Zo ontstaat het netwerkpark “Land van meersen en meer”. Een gemeenschappelijke huisstijl zorgt voor een duidelijke communicatie.

Projectgegevens

Opdracht

Opmaak van een onthaalplan voor het Donkgebied en de Kalkense Meersen

Samenwerking

Lama (landschapsarchitect), Common Ground (communicatiespecialist)

Locatie

Berlare

Schaal

Regionaal

Opdrachtgever

VLM Regio West (Oost-Vlaanderen)

Status

Afgerond, 2016

Afbeeldingen