BRUT | Antoine Dansaertstraat 92, 1000 Brussel
info@brut-web.be | +32 (0)2 450 99 00 |
Nederlands English
Stedenbouw

Masterplan en beeldkwaliteitsplan voor de kern van Retie

HUISSTIJL OP MAAT

RETIE

Retie is een kleine landelijke gemeente. Het was dan ook de bedoeling om met het masterplan een alomvattend plan te maken dat de ontwikkeling van de kern voor de volgende 30 jaar in goede banen kan leiden. Een reeks krachtlijnen zet de algemene ruimtelijke visie uit. Voor een aantal strategische plekken werd een structuurschets opgemaakt aan de hand van ontwerpend onderzoek. Voor de aanleg van straten en pleinen werd een schetsontwerp en beeldkwaliteitsplan opgemaakt. Al deze elementen samen vormen een ‘huisstijl op maat’ voor Retie.

Deze titel verwijst enerzijds naar de schaal en identiteit van Retie. De fierheid over de dorpsheid en over de landelijkheid identiteit van de gemeente is duidelijk aanwezig. Deze identiteit moet het uithangbord worden voor Retie. We stellen daarom een aanpak op maat voor. Een dorpse en landelijke aanpak in tegenstelling tot een stedelijke aanpak. We gaan op zoek naar manieren om het landschap terug meer te betrekken op het centrum. Het landschap wordt opnieuw een structurerend element voor de bebouwde ruimte.

Anderzijds verwijst de titel naar maatwerk. Er blijven nog grote stukken open ruimte binnen de bouwblokken over maar de straten zelf zijn vaak smal. Als we in deze straten een kwalitatieve verblijfsruimte willen creëren, zonder de auto volledig te bannen dan hebben we behoefte aan maatwerk. Zo kan een netwerk ontstaan van pleintjes en groene plekken de het dorpsweefsel structureren en die een wandeling door Retie tot een interessante ontdekkingstocht moeten maken.

Projectgegevens

Opdracht

Opmaak van een masterplan en beeldkwaliteitsplan architectuur en publieke ruimte voor de kern van Retie

Samenwerking

Mint (mobilitieitsdeskudige), Land (landschapsarchitect), O2 consult (communicatiespecialist)

Locatie

Retie

Schaal

Dorpskern

Opdrachtgever

Gemeente Retie

Status

Afgerond, 2011

Afbeeldingen