BRUT | Antoine Dansaertstraat 92, 1000 Brussel
info@brut-web.be | +32 (0)2 450 99 00 |
Nederlands English
Architectuur

Haalbaarheidsstudie masterplan scholencampus

DE HEILIG-HARTSCHOLEN VERZAMELD

HEIST-OP-DEN-BERG

Het Team Vlaams Bouwmeester selecteerde een reeks schooldossiers met een hoge graad van complexiteit. Voor deze complexe opgaven liet de noodzaak aan voorafgaand ruimtelijk onderzoek zich bij uitstek voelen. Daarom werden een reeks bureaus aangesteld om voor deze opgaven haalbaarheidsstudies uit te voeren.

Een basisschool en een secundaire school op één site combineren tot een geheel met meer dan 1300 leerlingen en meer dan 150 personeelsleden is organisatorisch geen gemakkelijke klus. Toch is het niet enkel de interne organisatie die de inplanting op de site zal bepalen. We bevinden ons in een zeer landelijke context. Tegelijkertijd hebben we de kans om met dit project een soort van deelkern van Heist-op-den-Berg te definiëren, nl. de kern van Heist-Station. Anderzijds is het project grotendeels omgeven door villa’s in een verkaveling. Bijgevolg zullen we een serieuze schaalsprong moeten maken in het project. De inplanting en volumetrie moet zorgen voor de integratie in de omgeving.

Ten laatste moet het project zich ook organisatorisch goed integreren in de omgeving. Een project van deze omgang brengt een grote parkeer- en verkeersdruk met zich mee. Het is belangrijk om op een realistische manier met deze zaken om te gaan en ze voldoende plaats te geven in het ontwerp. Anders zullen ze een constant conflict teweeg brengen tussen de school en de omliggende kern en voor onveilige situaties zorgen.

Projectgegevens

Opdracht

Opmaak van een ruimtelijke haalbaarheidsstudie voor een masterplan voor de scholencampus van de Heilig- Hartscholen

Samenwerking

Bureau Bouwtechniek (adviseur duurzaamheid), O2 consult (communicatiespecialist)

Locatie

Heist-op-den-Berg

Schaal

3 ha projectgebied en 12.000 m² vloeroppervlak

Opdrachtgever

Vlaams Bouwmeester, Gemeente Heist-op-den-Berg, DIM Antwerpen

Status

Afgerond, 2009

Afbeeldingen