BRUT | Antoine Dansaertstraat 92, 1000 Brussel
info@brut-web.be | +32 (0)2 450 99 00 |
Nederlands English
Stedenbouw

Masterplan voor de parken van Merksem

GROEN HART

MERKSEM, ANTWERPEN

Merksem heeft het geluk om 3 mooie parken in het centrum van het district te hebben liggen. Ze liggen alle drie vlak bij elkaar, maar zijn vandaag toch slecht verbonden. Allerlei functies hebben zich in en rond de parken gevestigd zonder onderlinge afstemming. Met het masterplan willen we een overkoepelende visie maken die de 3 parken sterker bindt en concrete acties formuleert om deze visie te concretiseren. Alle acties werden overgenomen door de verantwoordelijke diensten en kunnen nu project per project worden uitgevoerd.

Het is onmogelijk de drie parken als één gelijkvormig geheel te zien. Het geheel bestaat uit verschillende onderdelen met een verschillende historische achtergrond. Dit verschil in identiteit moeten we erkennen en versterken. Maar toch zullen we tegelijkertijd proberen om de verschillende onderdelen beter met elkaar te verbinden zodat de site als geheel leesbaar en bruikbaar wordt. Deze ruggengraat verbindt de belangrijkste functies van de projectsite en rijgt de parken aan elkaar.

Het kruispunt tussen de Speelpleinstraat en de Terlindenhofstraat is vandaag een functionele verkeersknoop met een grote parking. Nochtans is dit het hart van het projectgebied. Hier komen de twee onderdelen van de ruggengraat samen en hier worden dus de twee stukken van het park met elkaar verknoopt. We denken dan ook dat hier een centrale plein-achtige ruimte kan gemaakt worden.

De bedoeling was om een heel actiegericht masterplan te maken. Aan de hand van een reeks actiefiches werden alle verschillende deelprojecten geconcretiseerd: verantwoordelijke stadsdienst, betrokken partijen, financiële implicaties,…

Projectgegevens

Opdracht

Opmaak van een masterplan en beeldkwaliteitsplan architectuur en publieke ruimte voor de 3 parken in Merksem

Samenwerking

Vectris (mobilitieitsdeskudige), Landinzicht (landschapsarchitect)

Locatie

Merksem, Antwerpen

Schaal

40 ha projectgebied

Opdrachtgever

Stad Antwerpen

Status

Afgerond, 2010

Afbeeldingen