grid icon

Master- en beeldkwaliteitsplan voor de grenspost in Rekkem, Menen, BE

Hoe verzoenen we de idee van een grensoverschrijdend landmark centraal in de Eurometropool met een perifere ligging tussen velden en dorpen? Hoe regisseren we de beeldkwaliteit van dit landmark terwijl er, naast het basisprogramma van truckparking, nog geen enkele zekerheid bestaat over de toekomstige invulling? Dit zijn de twee centrale vragen van deze opdracht die moet leiden tot een praktische en inspirerende handleiding voor iedereen die betrokken is bij de toekomstige uitwerking van dit project.

Aan de hand van een inventarisatie en evaluatie van de bestaande projectsite enerzijds en een analyse van het gewenste programma anderzijds bepalen we de harde randvoorwaarden, de knelpunten en de kansen voor het voorliggende project. Op basis van deze evaluatie testen we de mogelijke ambitie van het project in een aantal extreme ruimtelijke en programmatorische scenario’s: Mobiliteitsknoop, Recreatief transferium, Energie-eiland en Bio-village. Deze inspirerende scenario’s tonen hoe de plek en het programma op verschillende manieren kunnen verknopen tot een landmark met een uitgesproken identiteit.

In een basisplan tonen we hoe het minimale programma op een ruimtelijk kwalitatieve manier kan worden ingepast. Uit dit ontwerpend onderzoek kunnen we een aantal ruimtelijke basisvoorwaarden distilleren die een globaal ruimtelijk kader geven voor de kwalitatieve invulling van de site. We delen het plan op in drie basiselementen: het snelweglandschap, het intermediair landschap en de recreatieve verbinding.

Binnen dit ruimtelijk kader zijn vele verschillende invullingen mogelijk. Dit is noodzakelijk aangezien de toekomstige invulling van de site flexibel moet zijn en nog in grote mate open staat. We verduidelijken de flexibiliteit van het masterplan aan de hand van een systeem van constante en flexibele velden. Er wordt ingegaan op de inrichting van de open ruimte voor het snelweglandschap, minimaal bestaand uit de snelweg zelf of uitgebreid als truckersparking. Vervolgens worden de opties voor het intermediaire landschap verduidelijkt, dit is de waterzone in het noorden, en de energietuin in het zuiden. We bespreken ook welke architectuur mogelijk is binnen deze verschillende landschappen.

Projectgegevens

Opdracht

Opmaak van een master- en beeldkwaliteitsplan voor de grenspost in Rekkem

Samenwerking

H+N+S (landschapsarchitect), Buro Move (mobiliteit)

Locatie

Rekkem, Menen, BE

Schaal

15 ha projectgebied

Opdrachtgever

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (Vlaanderen), begeleid door het team van de Vlaams Bouwmeester

Status

Afgerond, 2014