BRUT | Antoine Dansaertstraat 92, 1000 Brussel
info@brut-web.be | +32 (0)2 450 99 00 |
Nederlands English
Stedenbouw

Herinrichting publieke ruimte dorpskern

EEN NIEUWE DORPSKERN

WIJNEGEM

Na afronding van het masterplan voor de kern van Wijnegem kan er gestart worden met de stapsgewijze herinrichting van de publieke ruimte. De kop van het Wijnegemhof, met een nieuwe parking ter vervanging van de parkeerde auto’s in de hoofddreef, is de meest urgente deelopdracht. Hier wordt een uitvoeringsdossier voor opgestart. Voor de rest van de publieke ruimte van de dorpskern wordt een globaal voorontwerp opgemaakt.

De nieuwe parking aan de kop van het Wijnegemhof wordt maximaal geïntegreerd in het historische landschap. We werken met een 2 meter brede haagstructuur die de hele parking organiseert en het zicht op de auto’s vanuit het park wegneemt. Verder voorzien we met een patroon van 12 verspreide bomen en werken we met waterdoorlatende halfverharding voor de parkeervakken.

Het centrumgebied van Wijnegem situeert zich voornamelijk langs de Turnhoutsebaan. Binnen deze zone bevinden zich een aantal markante plekken, ieder met een eigen specifiek karakter en context. We willen deze plekken beter tot hun recht laten komen en ze gebruiken om de sequens van de Turnhoutsebaan te doorbreken. Langsheen de drukke Turnhoutsebaan kunnen ze plek bieden aan rust en verpozing. We willen bij alle 3 de plekken dan ook sterk inzetten op de verblijfskwaliteit. Van west naar oost zien we GC ’t Gasthuis, De Markt en het Wijnegemhof. Voor elk van deze plekken wordt een voorontwerp voor heraanleg opgemaakt.

Projectgegevens

Opdracht

Ontwerp en uitvoering van de herinrichting van de publieke ruimte van de dorpskern

Samenwerking

Land (landschapsarchitect), Mint (mobiliteitsdeskundige)

Locatie

Wijnegem

Schaal

3 ha projectgebied

Opdrachtgever

Gemeente Wijnegem

Aannemer

DCA

Status

Fase 1 opgeleverd, 2013
Fase 2 opgeleverd, 2017

Afbeeldingen