BRUT | Antoine Dansaertstraat 92, 1000 Brussel
info@brut-web.be | +32 (0)2 450 99 00 |
Nederlands English
Stedenbouw

Masterplan voor een nieuwe woonontwikkeling langs de Karmstraat

Een fietswijk

Astene, Deinze

De kern van de uitdaging voor dit woonuitbreidingsgebied is een gepast antwoord vinden op de schijnbare tegenstelling van de ligging. Enerzijds bevinden we ons binnen de afbakening van het kleinstedelijk gebied rond Deinze. Dit wil onder andere zeggen dat de dichtheid van de nieuwe ontwikkeling minimaal 25 wo/ha moet bedragen. Anderzijds bevinden we ons in een landelijke deelkern van Deinze, waar de omgevende bebouwing voornamelijk bestaat uit verkavelingen met vrijstaande woningen, grote tuinen en bijgevolg een lage densiteit.

Met de fiets is Deinze echter vlot bereikbaar via de nieuwe fietssnelweg langsheen de spoorlijn, die we kunnen verlengen doorheen de hele wijk. Deze fietsverbinding is een belangrijke potentie want ze geeft de nieuwe wijk een meer centrale ligging in het kleinstedelijk gebied. Daarom zetten we in op het idee van een fietswijk. In de ontsluiting van de wijk en de woningen geven we prioriteit aan het zacht verkeer, terwijl we het autoverkeer zo weinig mogelijk de wijk proberen in te trekken.

Een bijkomende uitdaging voor dit plan is de verbrokkelde eigendomsstructuur en de veelheid aan verschillende ontwikkelaars waarvoor één coherent plan moet worden opgemaakt. Om flexibiliteit en tegelijkertijd samenhang te verzekeren, werken we met een doorlopend kader van groene ruimte bestaande uit groene verbindingen, wijkparken en buurtplekken. Daarbinnen ontwikkelen we verschillende deelwijken met elk hun eigen karakter, inspelend op de directe context. Op deze manier breken we de grote schaal van dit woonuitbreidingsgebied met ongeveer 600 nieuwe woningen en zorgen we voor variatie.

Projectgegevens

Opdracht

Opmaak van een masterplan voor een nieuwe woonontwikkeling langs de Karmstraat

Locatie

Astene, Deinze

Schaal

21 ha projectgebied

Opdrachtgever

NV Immobel, LC Consult, West-Grond-Invest, Novus NV, NV Amsto, NV Immo Daneels, NV Matexi, begeleid door Stad Deinze en Provincie Oost-Vlaanderen

Status

Afgerond, 2015

Afbeeldingen