BRUT | Antoine Dansaertstraat 92, 1000 Brussel
info@brut-web.be | +32 (0)2 450 99 00 |
Nederlands English
Architectuur

Nieuwbouw van een kleuter- en lagere school

De Leerboom

Halle

Een zorgvuldige inpassing van een beeldbepalende trappenpartij, een overmaatse circulatie die ontmoeting stimuleert, een slimme oriëntatie en organisatie van de klaslokalen… Enkele duidelijke keuzes bepalen de architectuur van het gebouw en maken tegelijkertijd flexibiliteit en uitbreidbaarheid in de toekomst mogelijk. De Leerboom is zo een toekomstbestendige school die eenvoudig kan inspelen op toekomstige noden of veranderingen in het onderwijs.

Met dit project geven we de scholencampus een nieuw gezicht aan de straat. Door het nieuwe volume dwars op de straat te plaatsen, openen we de campus naar de buurt en houden we de impact op het straatbeeld minimaal. Een nieuw en ruim fiets- en wandelpad langs het schoolgebouw vormt een uitnodigende inkom voor zowel de basisschool als het schoolterrein. Deze veilige toegang voor zacht verkeer wordt nog meer in de verf gezet door een herinrichting van de straat.

De nieuwe kleuter- en basisschool werd op een compacte manier ontworpen, zodat de buitenruimte gemaximaliseerd wordt. Door de inplanting van het gebouw ontstaat een geborgen groene buitenruimte, waar de leerlingen naar hartenlust kunnen buiten spelen. Het compacte volume omvat een eenvoudig en goed functionerend schoolgebouw met flexibele en multifunctionele klasruimtes, georganiseerd op drie verdiepingen met telkens vier klassen. Aan de noordgevel zijn telkens vier klassen geschakeld langs een brede circulatie- en ontmoetingsruimte, die ook dienst doet als informele ontmoetingsruimte. Op elke laag zijn de klassen iets anders ingericht om de leerlingen en de leerkrachten uit te dagen en tot een boeiende leeromgeving te komen.

De luifel aan de zuidzijde van het gebouw omarmt de refter, de dubbelhoge bewegingsruimte en de administratie op verdieping. Op de eerste verdieping is een verhoogd terras gerealiseerd dat kan functioneren als buitenklas. Een opvallende trappenpartij verbindt het schoolgebouw en de verschillende buitenruimtes tot een geheel met een uitgesproken identiteit. Het ontwerp resulteert in een creatieve leeromgeving waar ook voldoende ruimte is voor allerhande activiteiten buiten de gewone lesstructuur.

Projectgegevens

Opdracht

Ontwerp en uitvoering van een nieuwbouv voor een basis- en kleuterschool

Samenwerking

Studie 10 (ingenieur stabiliteit en technieken)

Locatie

Halle

Schaal

1.915 m² vloeroppervlak

Opdrachtgever

GO!

Aannemer

Everaert‐Cooreman

Status

Opgeleverd, 2019

Afbeeldingen