BRUT | Antoine Dansaertstraat 92, 1000 Brussel
info@brut-web.be | +32 (0)2 450 99 00 |
Nederlands English
Stedenbouw

Beeldkwaliteitsplan en RUP Officierenwijk

CAMOUFLAGEWIJK

MARIA-TER-HEIDE, BRASSCHAAT

In Brasschaat werd BRUT geselecteerd om een beeldkwaliteitsplan en vervolgens een RUP op te maken voor het behoud en de inbreiding van de Officierenwijk. Het doel van beide plannen was om nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken, zonder het specifieke karakter van de bosrijke woonwijk aan te tasten.

De officierenwijk is een wijk met grote officierenvilla’s aansluitend op een uitgestrekt militair domein. De wijk dateert uit het begin van de 20e eeuw en is volgens de principes van de tuin- en duinwijken ontworpen. Het ontwerpproces van het RUP was een evenwichtsoefening om het karakter van de wijk te bewaren zonder de toekomst ervan te hypothekeren. De bestaande grote villa’s bepalen in grote mate het beeld van de wijk. We bewaren ze dan ook allemaal. We stellen voor om de zeer grote kavels verder te verkavelen volgens dezelfde logica als de rest van de wijk. Op deze manier bekomen we in totaal 14 extra kavels met een kleinere gemiddelde perceelsgrootte. De nieuwe woningen moeten zich qua typologie onderscheiden van de bestaande en zich terugtrekken om zoveel mogelijk het boskarakter van de wijk te bewaren. We laten enerzijds een laag uitgestrekt volume (“bunkerwoning”) toe en anderzijds een hoog torenvormig volume (“camouflagewoning”).

Projectgegevens

Opdracht

Opmaak van een beeldkwaliteitsplan publieke ruimte en RUP voor de herontwikkeling van de Officierenwijk

Samenwerking

Fondu (landschapsarchitect)

Locatie

Maria-Ter-Heide, Brasschaat

Schaal

10 ha projectgebied

Opdrachtgever

Gemeente Brasschaat

Status

Afgerond, 2007

Afbeeldingen