BRUT | Antoine Dansaertstraat 92, 1000 Brussel
info@brut-web.be | +32 (0)2 450 99 00 |
Nederlands English
Stedenbouw

Ontwerpend onderzoek en masterplan

BOUWBLOK HEILIG-HART ZIEKENHUIS

TIENEN

Het Stadsvernieuwingsfonds onderschrijft het strategische belang van dit bouwblok in het centrum van Tienen door het toekennen van een conceptsubsidie voor de uitwerking van een ontwerpend onderzoek. Dit onderzoek mondde uit in een masterplan dat de langetermijn ontwikkeling van het bouwblok zal sturen. Beide studies werden in nauw overleg met de verschillende stakeholders opgemaakt.

Zowel het Heilig-Hartziekenhuis als het Gemeenschapsonderwijs en de Kerkfabriek hebben eigen plannen met hun gronden in het binnenbouwblok. Voor een ontwikkeling met maximale meerwaarde voor iedereen is het belangrijk om over de grenzen van de eigen kavel heen te kijken en het bouwblok als geheel te benaderen, rekening houdend met een gefaseerde uitvoering. Een van de grote voordelen van extra-large bouwblokken is het feit dat we er vaak nog grote open ruimtes in aantreffen, al dan niet groen van aard. Dergelijke open ruimtes hebben een zeer grote potentie zo centraal gelegen in het stadscentrum.

De aanwezigheid van een regionaal ziekenhuis in het centrum van de stad is een belangrijke kwaliteit. De directe connectie met het centrum is een belangrijke troef, zowel voor de stad als voor het ziekenhuis. Anderzijds is het ook een belangrijke dreiging. Een regionaal
ziekenhuis heeft plaats nodig om zijn activiteiten te ontwikkelen en brengt heel wat verkeer met zich mee. Met deze noden moet terdege rekening worden gehouden anders dreigt er een onophoudelijk conflict.

Projectgegevens

Opdracht

Opmaak van een ontwerpend onderzoek en masterplan voor het bouwblok rondom het Heilig-Hartziekenhuis

Samenwerking

Vectris (mobilitieitsdeskudige), Idea Consult (vastgoedspecialist), O2 consult (communicatiespecialist), buro 3-S (projectbegeleider), Land (landschapsarchitect)

Locatie

Tienen

Schaal

6,5 ha projectgebied

Opdrachtgever

Stad Tienen (met een conceptsubsidie van het Stadsvernieuwingsfonds)

Status

Afgerond, 2011

Afbeeldingen