BRUT | Antoine Dansaertstraat 92, 1000 Brussel
info@brut-web.be | +32 (0)2 450 99 00 |
Nederlands English
Stedenbouw

Masterplan voor de herontwikkeling van de OCMW gronden in Sinaai

Alle generaties in één landschapskamer

Sinaai, Sint-Niklaas

Het voormalige Sint-Catherina rusthuis zal de volgende jaren omgebouwd worden tot een 20 tal sociale woningen voor senioren met een dienstencentrum op de gelijkvloerse verdieping. Binnen dit kader wil het OCMW Sint-Niklaas onderzoeken wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn van haar bouwgronden rondom het rusthuis. Het masterplan richt zich niet alleen op de OCMW terreinen zelf, maar ook op de schaal van het hele binnengebied, want de toekomst van de OCMW terreinen is onlosmakelijk verbonden met deze van de overige dorpsfuncties die hier gelegen zijn, zoals een school en kinderopvang, de voetbal- en sportclub, verschillende jeugdverenigingen en een ontmoetingscentrum. De ambitie is om de samenhang van het binnengebied te versterken, zodat het uit kan groeien tot een levendige uitbreiding van het dorpscentrum.

Het projectgebied kenmerkt zich door achterkanten, een grote hoeveelheid aan verharding die grotendeels gericht is op de auto en door onsamenhangende verspreide voorzieningen. Maar in het binnengebied is ook de typische landschappelijke structuur van de streek terug te vinden, bestaande uit beken, bomenrijen, struwelen en kleine wegeltjes.

In het masterplan zetten we in op een doorwaadbaar binnengebied voor zacht verkeer met de aanwezige landschappelijke structuur als basis. Nieuwe seniorenwoningen en het dienstencentrum maken deel uit van de zorgcluster, die een groene en parkachtige invulling krijgt. De nieuwe woningen worden in woonkamers geplaatst en door bomenrijen en wadi’s omsloten. Aan de Vleeshouwersstraat krijgt het gebied door middel van een voorplein een nieuw gezicht, waarop een samenhangend netwerk van publieke ruimte, de ruggengraat, aansluit en het gebied intrekt. De ruggengraat zal de interactie vergroten tussen de aanwezige voorzieningen, de leesbaarheid van het gebied versterken en nieuwe ontmoetingsruimtes creëren.

Projectgegevens

Opdracht

Opmaak van een masterplan voor de bestemming en herinrichting van de OCMW gronden in Sinaai

Samenwerking

Land (landschapsarchitect), Talboom (ingenieur infrastructuurwerken)

Locatie

Sinaai, Sint-Niklaas

Schaal

13,4 ha projectgebied

Opdrachtgever

OCMW Sint-Niklaas

Status

Masterplan afgerond
Inrichting publieke ruimte in opmaak, voorontwerp

Afbeeldingen